Након пожара на депонији Винча, емисије загађујућих материја опадају

Након пожара на депонији Винча, емисије загађујућих материја опадају

По избијању пожара на депонији Винча, инспектори заштите животне средине изашли су на терен заједно са комуналном инспекцијом Града Београда која је надлежна за ову депонију. На терену је утврђено да је пожар избио у делу на којем се одлаже комунални отпад, а ватрогасна служба је локализовала и угасила пожар.

Интервентна екипа превентивно дежура на терену. Службе Министарства заштите животне средине су у сталној комуникацији са надлежним службама Града Београда и прате ситуацију.

Када је реч о квалитету ваздуха у Београду, последња мерења су показала да су вредности загађујућих материја у већини случајева у овом моменту испод граничне вредности од 50 микрограма по кубном метру.

Према подацима Агенције за заштиту животне средине, пожар на депонији Винча је проузроковао раст загађујућих материја на широј територији града Београда, али је, након санирања пожара, емисија загађујућих материја знатно опала. Примера ради, данас у 11 часова на мерној станици Стари Град забележена је концентрација од 159 микрограма по кубном метру да би већ у наредном часу била преполовљена на 78 микрограма по кубном метру. Станица у булевару Деспота Стефана детектовала је вредност од 177 микрограма по кубном метру, а у наредном часу је износила 51 микрограм по кубном метру.

Подаци Агенције показују да су вредности у наредним часовима додатно опале и већина је испод граничне вредности, попут станице Стари Град, где је већ у 14 часова вредност пала на 27 микрограма.

Министарство заштите животне средине апелује на грађане да, када је реч о квалитету ваздуха, прате извештаје релевантних државних институција, попут Агенције за заштиту животне средине, чији подаци су проверени и верификовани. Сви други наводи на различитим веб страницама, засновани су на подацима који нису саставни део ниједне државне мреже за мониторинг квалитета ваздуха, нису део правно формалног система, нити су верификовани.