Министарство заштите животне средине изабрало независне стручњаке за рад у техничким комисијама

Министарство заштите животне средине изабрало независне стручњаке за рад у техничким комисијама

Министарство заштите животне средине изабрало је независне стручњаке за рад у техничким комисијама за следеће области:

1) За Студију о процени утицаја на животну средину
2) За Стратешку процену утицаја на животну средину
3) За оцену услова утврђених у нацрту Интегрисане дозволе
4) За оцену Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса
5) За ЕКО знак

Списак свих изабраних независних стручњака за рад у техничким комисијама за све наведене области можете пронаћи овде.