“Међународни дан шума обележен акцијом садње”

Сара Павков

“Међународни дан шума обележен акцијом садње”

Државна секретарка Министарства заштите животне средине Сара Павков учествовала је у акцији садње коју је организовало ЈП „Србијашуме”, поводом обележавања Међународног дана шума.

Сара Павков 1„Овогодишња тема Међународног дана шума је усмерена ка здрављу, а самим тим и ка заштити животне средине. Сви смо сведоци да различити фактори, попут суша, пожара, крчења, имају негативан утицај на биодиверзитет и очување шума. Због тога је неопходно спроводити конкретне мере како би се проценат постојећих шума одржао, али и повећао. Из тог разлога МЗЖС више од пет година спроводи конкурс за јединице локалне самоуправе којим опредељује средства за пошумљавање и озелењавање у циљу побољшања квалитета ваздуха, али и животне средине“, рекла је Павков.

Системски приступ решавања проблема аерозагађења подигнут је на највиши ниво, нагласила је Павков и додала да је, у оквиру Радне групе којом председава председница Владе Републике Србије Ана Брнабић, јасно дефинисано које мере, у ком обиму и каквом динамиком ће се спроводити у оним градовима у којима је пошумљавање и озелењавање најпотребније.

Сара Павков 2Парцела на којој је спроведена акција садње, а која се налази у оквиру газдинске јединице „Кошутњак” уз реку Топчидерку, донедавно је била запарложена. Овај предео је сада уређен, уклоњена је непожељна вегетација, насута нова хумусна земља и у складу са окружењем посађене су парковске саднице аутохтоних племенитих лишћара.

У акцији садње учествовали су и државни секретар Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Вељко Одаловић, директор ЈП „Србијашуме“ Игор Брауновић и декан Шумарског факултета проф. др Бранко Стајић.

Међународни дан шума