Листa вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката за доделу подстицајних средстава за очување и заштиту биолошке, предеоне и геолошке разноврсности у 2023. години

Листa вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката за доделу подстицајних средстава за очување и заштиту биолошке, предеоне и геолошке разноврсности у 2023. години

Министарство заштите животне средине је 21. јула 2023. године поставило Обавештење о начину подношења захтева за доделу подстицајних средстава за очување и заштиту биолошке, предеоне и геолошке разноврсности у 2023. години, у износу од 45.000.000,00 динара на свом сајту и исто је достављено електронским путем јединицама локалне самоуправе на територији РС.

Достављено је укупно 15 захтева.
 

На основу члана 8. став 4. Уредбе о мерилима и критеријумима за доделу подстицајних средстава за очување и заштиту биолошке, предеоне и геолошке разноврсности у 2023. години („Службени гласник РС”, број 34/23) и другог Обавештења о начину подношења захтева за доделу подстицајних средстава за очување и заштиту биолошке, предеоне и геолошке разноврсности у 2023. години објављеног 21. јула 2023. године, министар заштите животне средине доноси


ЛИСТУ
ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ЗА ОЧУВАЊЕ И ЗАШТИТУ БИОЛОШКЕ, ПРЕДЕОНЕ И ГЕОЛОШКЕ РАЗНОВРСНОСТИ У 2023. ГОДИНИ

 

Листу вредновања можете пронаћи овде.