Извештаји Агенције за заштиту животне средине о стању квалитета ваздуха

Извештаји Агенције за заштиту животне средине о стању квалитета ваздуха

Према мерењима Агенције за заштиту животне средине, концентрација суспендованих честица РМ10 није прекорачила дневну граничну вредност од 50 микрограма по кубном метру ни на једном мерном месту.

Министарство заштите животне средине апелује на грађане да, када је реч о квалитету ваздуха, прате извештаје релевантних државних институција, попут Агенције за заштиту животне средине, чији подаци су проверени и верификовани. Сви други наводи на различитим веб страницама, засновани су на подацима који нису саставни део ниједне државне мреже за мониторинг квалитета ваздуха, нису део правно формалног система, нити су верификовани.

У периоду од 02.09.2021. године у 00 часова до 03.09.2021. године у 08 часова
 
У периоду од 02.09.2021. године у 00 часова до 03.09.2021. године у 08 часова према прелиминарним подацима са аутоматских мерних станица за праћење квалитета ваздуха забележена су прекорачења концентрација следећих параметара:
 
Концентрацијa сумпордиоксида SO2 прекорачилa je сатну граничну вредност (350 µg/m3) на мерном месту Бор Градски парк 03.09. у 08h када је износила 433 µg/m3.
 
Прекорачења граничних вредности концентрација азотдиоксида NO2, суспендованих честица РМ10, угљенмоноксида СO и циљне вредности приземног озона O3 нису забележена ни на једном мерном месту.


У периоду од 01.09.2021. године у 00 часова до 02.09.2021. године у 08 часова
 
У периоду од 01.09.2021. године у 00 часова до 02.09.2021. године у 08 часова према прелиминарним подацима са аутоматских мерних станица за праћење квалитета ваздуха прекорачења концентрација нису забележена ни на једном мерном месту.


У периоду од 31.08.2021. године у 00 часова до 01.09.2021. године у 08 часова
 
У периоду од 31.08.2021. године у 00 часова до 01.09.2021. године у 08 часова према прелиминарним подацима са аутоматских мерних станица за праћење квалитета ваздуха забележена су прекорачења концентрација следећих параметара:
 
Концентрацијa сумпордиоксида SO2 прекорачилa je сатну граничну вредност (350 µg/m3) на мерном месту Бор Брезоник 31.08. у 09h када је износила 632 µg/m3.
 
Прекорачења граничних вредности концентрација азотдиоксида NO2, суспендованих честица РМ10, угљенмоноксида СO и циљне вредности приземног озона O3 нису забележена ни на једном мерном месту.


У периоду од 30.08.2021. године у 00 часова до 31.08.2021. године у 08 часова
 
У периоду од 30.08.2021. године у 00 часова до 31.08.2021. године у 08 часова према прелиминарним подацима са аутоматских мерних станица за праћење квалитета ваздуха забележена су прекорачења концентрација следећих параметара:
 
Концентрација суспендованих честица РМ10 прекорачила је дневну граничну вредност (50 µg/m3) на мернoм месту:
 
Чачак   - 59 µg/m3.
 
Концентрацијa сумпордиоксида SO2 прекорачилa je сатну граничну вредност (350 µg/m3) на мерном месту Бор Градски парк 31.08. у 08 h када је износила 1211 µg/m3.
 
Прекорачења граничних вредности концентрација азотдиоксида NO2, угљенмоноксида СO и циљне вредности приземног озона O3 нису забележена ни на једном мерном месту.У периоду од 27.08.2021. године у 00 часова до 30.08.2021. године у 08 часова

У периоду од 27.08.2021. године у 00 часова до 30.08.2021. године у 08 часова, према прелиминарним подацима са аутоматских мерних станица за праћење квалитета ваздуха прекорачења концентрација нису забележена ни на једном мерном месту.


У периоду од 26.08.2021. године у 00 часова до 27.08.2021. године у 08 часова
 
У периоду од 26.08.2021. године у 00 часова до 27.08.2021. године у 08 часова, према прелиминарним подацима са аутоматских мерних станица за праћење квалитета ваздуха забележена су прекорачења концентрација следећих параметара:

Концентрација сумпордиоксида SO2 прекорачила је сатну граничну вредност (350 µg/m3) на мерном месту у Бору Институт 27.08. у 06h када је концентрација износила 412 µg/m3. 
  
Прекорачења граничних вредности концентрација азотдиоксида NO2, суспендованих честица РМ10, угљенмоноксида СO и циљне вредности приземног озона O3  нису забележена ни на једном мерном месту.


У периоду од 25.08.2021. године у 00 часова до 26.08.2021. године у 08 часова


У периоду од 25.08.2021. године у 00 часова до 26.08.2021. године у 08 часова, према прелиминарним подацима са аутоматских мерних станица за праћење квалитета ваздуха прекорачења концентрација нису забележена ни на једном мерном месту.


У периоду од 24.08.2021. године у 00 часова до 25.08.2021. године у 08 часова
 
У периоду од 24.08.2021. године у 00 часова до 25.08.2021. године у 08 часова, према прелиминарним подацима са аутоматских мерних станица за праћење квалитета ваздуха прекорачења концентрација нису забележена ни на једном мерном месту.


У периоду од 23.08.2021. године у 00 часова до 24.08.2021. године у 08 часова

У периоду од 23.08.2021. године у 00 часова до 24.08.2021. године у 08 часова, према прелиминарним подацима са аутоматских мерних станица за праћење квалитета ваздуха забележена су прекорачења концентрација следећих параметара:

Концентрација суспендованих честица РМ10 прекорачила је дневну граничну вредност (50 µg/m3) на мернoм месту:

Поповац - 85 µg/m3.

Концентрацијa азотдиоксида NO2 прекорачила је сатну граничну вредност (150 µg/m3) на мерном месту:

Београд Врачар 23.08. у 11h (171 µg/m3).

Концентрацијa приземног озона O3 прекорачилa je циљну вредност (120 µg/m3) на следећим мерним местима са максималним осмосатним концентрацијама:

Кикинда Центар -127 µg/m3,
Нови Сад Лиман - 127 µg/m3,
Београд Стари град - 129 µg/m3,
Копаоник  - 130 µg/m3,
Београд Винча 143 µg/m3,
Београд Драгиша Мишовић - 141 µg/m3,
Панчево Цара Душана  - 128 µg/m3.

Прекорачења граничних вредности концентрација сумпордиоксида SO2 и угљенмоноксида СO нису забележена ни на једном мерном месту. 


У периоду од 20.08.2021. године у 00 часова до 23.08.2021. године у 08 часова
 
У периоду од 20.08.2021. године у 00 часова до 23.08.2021. године у 08 часова, према прелиминарним подацима са аутоматских мерних станица за праћење квалитета ваздуха забележена су прекорачења концентрација следећих параметара:
 
  
Концентрације сумпордиоксида SO2 прекорачиле су сатну граничну вредност (350 µg/m3) на мерним местима у Бору:
 
-    Градски парк 23.08. у 08h када је концентрација износила 1094 µg/m3 
-    Институт 23.08. у 08h када је концентрација износила 858 µg/m3 
 
 Концентрацијa азотдиоксида NO2 прекорачила је сатну граничну вредност (150 µg/m3) на мерном месту:
 
Београд Врачар 20.08. у 11h (174 µg/m3), 21.08. у 10h и 11h (154µg/m3 и 177 µg/m3) и 22.08. у 11h (163 µg/m3).
  
 
Концентрације приземног озона O3 прекорачиле су циљну вредност (120 µg/m3) на мерним местима Београд Лазаревац, Београд Винча и Панчево Цара Душана по један дан.
 
Максималне осмосатне концентрације биле су:
 
Београд Лазаревац - 123 µg/m3,
Београд Винча - 122 µg/m3,
Панчево Цара Душана  - 122 µg/m3.
 
Прекорачења граничних вредности концентрација суспендованих честица РМ10 и угљенмоноксида СO нису забележена ни на једном мерном месту.


У периоду од 19.08.2021. године у 00 часова до 20.08.2021. године у 08 часова
 
У периоду од 19.08.2021. године у 00 часова до 20.08.2021. године у 08 часова према прелиминарним подацима са аутоматских мерних станица за праћење квалитета ваздуха забележена су прекорачења концентрација следећих параметара:

Концентрације сумпордиоксида SO2 прекорачиле су сатну граничну вредност (350 µg/m3) на мерним местима у Бору:

  • Градски парк 20.08. у 07h када је концентрација износила 937 µg/m3 и у 08h са концентрацијом 501 µg/m3
  • Институт 20.08. у 07h када је концентрација износила 383 µg/m3 

Концентрација азотдиоксида NO2 прекорачила је сатну граничну вредност (150 µg/m3) на мерном месту Београд Врачар 19.08. у 11h са вредношћу 165 µg/m3.
 
Прекорачења граничних вредности концентрација суспендованих честица РМ10, угљенмоноксида СO и циљне вредности приземног озона O3 нису забележена ни на једном мерном месту.
 


На дан 18. августа 2021. године
 
Дана 18.08.2021. године према прелиминарним подацима са аутоматских мерних станица за праћење квалитета ваздуха прекорачења концентрација нису забележена ни на једном мерном месту.
 


На дан 17. августа 2021. године

Дана 17.08.2021. године према прелиминарним подацима са аутоматских мерних станица за праћење квалитета ваздуха забележена су прекорачења концентрација следећих параметара:
 
Концентрација суспендованих честица РМ10 прекорачила је дневну граничну вредност (50 µg/m3) на мерним местима:

Поповац

59

µg/m3,

Београд Земун ТБ

59

µg/m3.

Концентрацијa приземног озона O3 прекорачилa je циљну вредност (120 µg/m3) на следећим мерним местима са максималним осмосатним концентрацијама:

Каменички Вис ЕМЕП

132

µg/m3,

Ниш О.Ш.“Свети Сава“

136

µg/m3,

Копаоник

148

µg/m3,

Београд Лазаревац

122

µg/m3.

Прекорачења граничних вредности концентрација сумпордиоксида SO2, азотдиоксида NO2 и угљенмоноксида СO нису забележена ни на једном мерном месту.


На дан: 16. августа 2021. године

Дана 16.08.2021. године према прелиминарним подацима са аутоматских мерних станица за праћење квалитета ваздуха забележена су прекорачења концентрација следећих параметара: Концентрација суспендованих честица РМ10 прекорачила је дневну граничну вредност (50 µg/m3) на мерним местима:

Поповац

82

µg/m3,

Београд Земун ТБ

74

µg/m3.

Концентрација азотдиоксида NO2 прекорачила је дневну граничну вредност (85 µg/m3) на мерном месту Београд Деспота Стефана где је концентрација износила 86 µg/m3.

Сатна гранична вредност (150 µg/m3) била је прекорачена на мерном месту Београд Деспота Стефана 16.08. у 20h са вредношћу 153 µg/m3 и на мерном месту Београд Врачар 16.08. у 10h и 11h са вредностима 178 µg/m3 и 189 µg/m3. Концентрацијa приземног озона O3 прекорачилa je циљну вредност (120 µg/m3) на следећим мерним местима са максималним осмосатним концентрацијама:

Кикинда Центар

144

µg/m3,

Нови Сад Лиман

140

µg/m3,

Београд Стари град

156

µg/m3,

Београд Нови Београд

151

µg/m3,

Београд Врачар

131

µg/m3,

Лозница

124

µg/m3,

Каменички Вис ЕМЕП

122

µg/m3,

Ниш О.Ш.“Свети Сава“

125

µg/m3,

Копаоник

146

µg/m3,

Нови Пазар

122

µg/m3,

Београд Овча

151

µg/m3,

Београд Лазаревац

143

µg/m3,

Београд Винча

142

µg/m3,

Београд Драгиша Мишовић

159

µg/m3,

Панчево Цара Душана

146

µg/m3.

Прекорачења граничних вредности концентрација сумпордиоксида SO2  и угљенмоноксида СO нису забележена ни на једном мерном месту.


У периоду од 13. до 16. августа 2021. године

Концентрацијe суспендованих честица РМ10 прекорачилe су дневну граничну вредност (50 µg/m3) на мерним Београд Земун ТБ два дана и Поповац један дан.

Максималне дневне концентрације у овом периоду су биле:

Поповац - 54 µg/m3,
Београд Земун ТБ - 55 µg/m3.


Концентрација сумпордиоксида SO2 прекорачила је сатну граничну вредност (350 µg/m3) на мерном месту Бору Брезоник 15.08. у 08h када је концентрација износила 684 µg/m3.

Концентрацијa азотдиоксида NO2 прекорачила је сатну граничну вредност (150 µg/m3) на мерним местима:

Београд Врачар 14.08. у 10h и 11h (153 µg/m3 и 160 µg/m3) и 15.08. у 10h и 11h (169 µg/m3 и 175 µg/m3)
Београд Деспота Стефана 14.08. у 21h и 22h (177 µg/m3 и 166 µg/m3)
  
Концентрације приземног озона O3 прекорачиле су циљну вредност (120 µg/m3) на мерним местима Кикинда Центар, Нови Сад Лиман, Београд Нови Београд, Београд Лазаревац, Београд Винча, Београд Драгиша Мишовић по три дана, Београд Стари град, Београд Врачар, Лозница, Панчево Цара Душана по два дана, Ниш О.Ш.“Свети Сава“, Копаоник, Вршац и Београд Овча по један дан.

Максималне осмосатне концентрације биле су:

Београд Драгиша Мишовић - 158    µg/m3,
Панчево Цара Душана  - 156    µg/m3,
Београд Стари град - 151    µg/m3,
Београд Нови Београд -150    µg/m3,
Београд Винча -150    µg/m3,
Нови Сад Лиман -145    µg/m3,
Кикинда Центар -142    µg/m3,
Београд Лазаревац -133    µg/m3,
Вршац  -130    µg/m3,
Београд Врачар - 129    µg/m3,
Београд Овча - 127    µg/m3,
Ниш О.Ш.“Свети Сава“ - 124    µg/m3,
Лозница - 123    µg/m3,
Копаоник  -123    µg/m3.

Прекорачења граничних вредности концентрација угљенмоноксида СO нису забележена ни на једном мерном месту.
 


На дан: 12. август 2021. године

Дана 12.08.2021. године према прелиминарним подацима са аутоматских мерних станица за праћење квалитета ваздуха забележена су прекорачења концентрација следећих параметара:

Концентрација суспендованих честица РМ10 прекорачила је дневну граничну вредност (50 µg/m3) на мернoм месту:

Поповац    52    µg/m3.

Концентрација сумпордиоксида SO2 прекорачила је сатну граничну вредност (350µg/m3) на мерном месту Бор Институт 13. августа у 07 часова када је концентрација износила 395 µg/m3.

Прекорачења граничних вредности концентрација азотдиоксида NO2, угљенмоноксида СO и циљне вредности приземног озона O3 нису забележена ни на једном мерном месту.На дан: 11. август 2021. године

Дана 11.08.2021. године према прелиминарним подацима са аутоматских мерних станица за праћење квалитета ваздуха забележена су прекорачења концентрација следећих параметара:

Концентрација суспендованих честица РМ10 прекорачила је дневну граничну вредност (50 µg/m3) на мернoм месту:

Београд Винча    56    µg/m3.

Концентрацијa приземног озона O3 прекорачилa je циљну вредност (120 µg/m3) на следећим мерним местима са максималним осмосатним концентрацијама:

Кикинда Центар

124

µg/m3,

Косјерић

126

µg/m3,

Ниш О.Ш.“Свети Сава“

121

µg/m3,

Београд Лазаревац

126

µg/m3,

Београд Винча

136

µg/m3,

Београд Драгиша Мишовић

124

µg/m3.

Прекорачења граничних вредности концентрација сумпордиоксида SO2, азотдиоксида NO2  и угљенмоноксида СO нису забележена ни на једном мерном месту.


На дан: 10. август 2021. године

Дана 10.08.2021. године према прелиминарним подацима са аутоматских мерних станица за праћење квалитета ваздуха забележена су прекорачења концентрација следећих параметара:

Концентрација суспендованих честица РМ10 прекорачила је дневну граничну вредност (50 µg/m3) на мернoм месту:

Поповац      60 µg/m3.

Концентрацијa приземног озона O3 прекорачилa je циљну вредност (120 µg/m3) на следећим мерним местима са максималним осмосатним концентрацијама:

 

Нови Сад Лиман

122

µg/m3,

Београд Стари град

126

µg/m3,

Београд Нови Београд

126

µg/m3,

Београд Омладинских бригада

147

µg/m3,

Београд Лазаревац

140

µg/m3,

Београд Винча

129

µg/m3,

Београд Драгиша Мишовић

138

µg/m3.

Прекорачења граничних вредности концентрација сумпордиоксида SO2, азотдиоксида NO2 и угљенмоноксида СO нису забележена ни на једном мерном месту.