Испитује се узрок угинућа рибе у Колубари

Испитује се узрок угинућа рибе у Колубари

Испитује се узрок угинућа рибе у Колубари

По пријему пријаве о угинућу рибе у Колубари, инспекција за заштиту животне средине одмах је реаговала и изашла на терен заједно са водном инспекцијом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и управљачем рибарског подручја.

Предузете су све мере како би се утврдио узрок помора рибе и ангажована лабораторија која ће извршити узорковање воде.

Након извештаја водне инспекције и резултата спроведених анализа воде, инспектор за заштиту животне средине поступаће у складу са својим надлежностима и поднети пријаве уколико се утврди да су активности правних или физичких лица довеле до угинућа рибе.