Данас се обележава Светски дан влажних подручја

Gornje podunavlje

Данас се обележава Светски дан влажних подручја

Светски дан влажних подручја обележава се широм света 2. фебруарa, на годишњицу потписивања Конвенције о мочварама које су од међународног значаја нарочито као станишта птица мочварица у граду Рамсару 1971. године - Рамсарска конвенција.

logo vlazna podrucja

Светски дан влажних подручја подсећа нас да је неопходно улагати у очување и одрживо управљање влажним подручјима ради постизања глобалних циљева Агенде 2030, глобалних циљева очувања биодиверзитета, Декаде обнове екосистема 2021-2030 и зеленог опоравка.

Carska baraНа глобалном нивоу неопходно је појачати напоре за очување влажних подручја и ове године у Вухану, Кини, одржава се 14. заседање Конференције чланица Рамсарске Конвенције. Ова година представља прекретницу, јер ће на овогодишњем 15. заседању Конференције чланица УН Конвенције о биолошкој разноврсности бити усвојен нови глобални стратешки оквир за очување биодиверзитета након 2020. године.

Eкосистеми влажних подручја обезбеђују бројне екосистемске услуге које су од виталног значаја за живот људи и економију, представљајући моћна решења за обезбеђење здравља, борбу против сиромаштва, ублажавање климатских промена и одрживи развој. Влажна станишта су угрожена и врло осетљива на утицаје људских активности. Извештај Међувладине платформе о биодиверзитету и екосистемским услугама показује да је на глобалном нивоу 85% влажних станишта изгубљено, као и да она нестају три пута брже од шумских екосистема. Главни фактори угрожавања влажних подручја су загађење, климатске промене, исушивање, инвазивне врсте, прекомерно коришћење ресурса.

PIO VlasinaУ Србији је проглашено једанаест влажних подручја од међународног значаја чија укупна површина премашује 120.000 хектара. Међу првима су проглашени Лудашко језеро и Обедска бара а потом Стари Бегеј – Царска бара, Слано копово, Лабудово окно, Пештерско поље, Власина, Горње Подунавље, Засавица и Ковиљско-петроварадински рит. Подручје Ђердап проглашено је 2020. године на површини од више од 66.000 хектара колико је износила укупна површина до тада проглашених десет подручја.

У току је и ревизија података о свим подручјима у бази података Рамсарске конвенције. Рамсарска конвенција усвојена је 2. фебруара 1971. године у Рамсару и обезбеђује оквир за међународну сарадњу и активности на националном и локалном нивоу са циљем очувања и рационалног коришћења влажних подручја. Конвенција као влажна подручја дефинише сва језера, реке, подземне издане, баре, мочваре, влажна травната подручја, тресаве, оазе, естуаре, делте, плимске наносе, мангрове, коралне гребене, као и локалитете настале активношћу човека као што су рибњаци, пиринчана поља, водене акумулације и солане. Конвенцију је потписало 172 земље, међу којима и Република Србија.