У петак друга конференција за израду Нацрта програма заштите ваздуха у Републици Србији са акционим планом

У петак друга конференција за израду Нацрта програма заштите ваздуха у Републици Србији са акционим планом

Друга конференција поводом припреме Нацрта Програма заштите ваздуха у Републици Србији са акционим планом, биће одржана у петак, 10. септембра 2021. године, са почетком у 10 часова, у сали хотела „Фалкенстеинер“ у Београду. Заинтересованим странама ће бити омогућено учешће путем Зоом платформе.

На конференцији ће бити представљен квалитет ваздуха у Србији до 2030. године, укључујући смањење емисија и резултате моделирања дисперзије за три сценарија ублажавања, потребна улагања за спровођење мера за побољшање квалитета ваздуха до 2030. године и њихова исплативост, као и користи по здравље од побољшаног квалитета ваздуха у Србији и анализа исплативости за сва три сценарија ублажавања. Такође, биће покренута и вишекритеријумска анализа заинтересованих страна за три сценарија.

Нацрт Програма заштите ваздуха у Републици Србији са акционим планом, који се тренутно израђује уз подршку Европске уније у оквиру Пројекта IPA 2014 „Развој оквира за усклађивање са законодавством ЕУ у области ваздуха, хемикалија и хоризонталних питања“, дефинисаће циљеве квалитета ваздуха и мере за њихово постизање и пружиће основу за даљи развој и усвајање подзаконских аката и наставак примене европског законодавства у области заштите ваздуха.

Пријава за учешће на конференцији, предлози и препоруке учесника, као и додатна питања шаљу се на PZV-sugestije@eas3.rs. Информације се могу добити и путем телефона 064/658 - 2878.

Линк за учешће путем Зоом платформе: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_aH6v2rZFS7STLDbcJ4qafg