Трећа конференција - Јавне консултације у поступку представљања Нацрта програма заштите ваздуха у Републици Србији са акционим планом

Трећа конференција - Јавне консултације у поступку представљања Нацрта програма заштите ваздуха у Републици Србији са акционим планом

Трећа Конференција - Јавне консултације у поступку представљања Нацрта Програма заштите ваздуха у Републици Србији са акционим планом, одржаће се у петак, 29. октобра 2021. године, са  почетком  у  10  часова.  Зинтересованим  странама  ће  бити омогућено учешће путем Зоом платформе.

 

 

Јaвне консултације прилика су за представљање резултата више-критеријумске анализе за три сценарија, као и Нацрта Програма заштите ваздуха у Републици Србији са акционим планом који је један од очекиваних резултата у оквиру Пројекта IPA 2014 „ ЕУ за бољу животну средину - Развој оквира за усклађивање са законодавством ЕУ у области ваздуха, хемикалија и хоризонталних питања.

Нацрт Програма заштите ваздуха у Републици Србији са акционим планом дефинише циљеве квалитета ваздуха и мере за њихово постизање и пружа основу за даљи развој и усвајање  подзаконских  аката  и  наставак  примене  европског  законодавства  у  области заштите ваздуха.
Пријава  за  учешће  на  конференцији,  предлози  и  препоруке  учесника,  као  и  додатна питања  шаљу  се  на: PZV-sugestije@eas3.rs.  Информације  се  могу  добити  и  путем телефона 064/658 – 2878.

Линк за учешће путем Зоом платформе:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_FCsg8TDqRAyxYEbzTavzUA

Нацрт програма можете преузети овде.