Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези са израдом Стратегије за примену Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима жив. средине (Архуска конвенција) и Акционог плана

Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези са израдом Стратегије за примену Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима жив. средине (Архуска конвенција) и Акционог плана

На основу члана 34. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, брoj 30/18) и члана 40. Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РС”, број 8/19) Министарство заштите животне средине позива представнике свих органа јавне власти у Републици Србији, заинтересоване грађане и грађанке, привредна друштва, организације цивилног друштва, представнике академске заједнице и друге заинтересоване субјекте да се укључе у поступак консултација о Радној верзији Стратегије за примену Архуске конвенције и Акционог плана.

Консултације ће се спроводити у периоду од 14. октобра – 01. новембра 2022. године.

Радна верзија Стратегије за примену Архуске конвенције и Акционог плана постављена је на интернет страници Министарства заштите животне средине Републике Србије и може се преузети ОВДЕ.

Сугестије и коментари, релевантни за израду предметног документа, достављају се Министарству заштите животне средине Републике Србије искључиво на приложеном обрасцу, најкасније до 01. новембра 2022. године до 15:30 часова, ИСКЉУЧИВО електронским путем на имејл адресу: tina.janjatovic@eko.gov.rs

Видео конференције ће се одржати у периоду од 24. до 28 октобра 2022. године у Новом Саду, Београду, Суботици, Крагујевцу и Нишу у организацији Мреже Архус центара Србије која имплементира пројекат „Оснаживање учешћа јавности у консултацијама о животној средини која се односе на Архуску конвенцију кроз јавне дискусије широм земље” уз подршку Мисије ОЕБС у Србији.

О линку за приступ видео конференцијама јавност ће бити благовремено обавештена.

Округли сто на коме ће се дискутовати о радној верзији Стратегије за примену Архуске конвенције и Акционом плану ће се одржати 26. oктобра у Министарству заштите животне средине у сали 320, на адреси Омладинских бригада 1, СИВ 3, Нови Београд, са почетком у 12 часова.

Радна верзија Стратегије за примену Архуске конвенције и Акционог плана, као и образац за консултације доступни су на овој страници.

Министарство заштите животне средине Републике Србије очекује да ће консултације о радној верзији Стратегије за примену Архуске конвенције и Акционом плану допринети да све заинтересоване стране буду благовремено и правилно информисане о предложеним решењима, чиме би се омогућило да дају свој допринос даљем унапређењу предложених решења.