У складу са Законом о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и о његовом уништавању („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 104/13), правно лице које производи, прерађује, користи или складишти хемијске супстанце са Листе 2 у количинама једнаким или већим од прописаних, односно производи хемијске супстанце са Листе 3 у количинама већим од прописаних и дискретне органске супстанце, има обавезу да достави извештај о производњи, преради, коришћењу или складиштењу ових хемикалија, као и податке о фабрици, погону односно постројењу за њихову производњу, прераду и коришћење.

У наставку се налазе упитници за те супстанце, који треба да се попуне, шифре производних група, као и Листе 2 и 3.

Производне групе

Упитник за DOS и PSF супстанце

Упитник за хемијске супстанце са Листе 2

Листе 2

Упитник за хемијске супстанце са Листе 3

Листе 3