Državni sekretari

Jelena Tanasković

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2,
11070 Novi Beograd
e-adresa: jelena.tanaskovic@eko.gov.rs


Ivana Hadži Stošić

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2,
11070 Novi Beograd
e-adresa: ivana.h.stosic@eko.gov.rs


Aleksandar Dujanović

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2,
11070 Novi Beograd
e-adresa: aleksandar.dujanovic@eko.gov.rs


Ivan Karić

Adresa: Omladinskih brigada 1,
11070 Novi Beograd
e-adresa: ivan.karic@ekologija.gov.rs


Robert Jakša

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2,
11070 Novi Beograd
e-adresa: robert.jaksa@eko.gov.rs