Обележавање Међународног дана биолошке разноврсности у Спрецијалном резервату природе „Засавица”

Обележавање Међународног дана биолошке разноврсности у Спрецијалном резервату природе „Засавица”

Поводом Међународног дана биолошке разноврсности, проглашеног од стране Уједињених нација, дана 22. маја 2019. године Министарство заштите животне средине и Пројекат „Припрема за преговоре о приступању Републике Србије Европској унији – ENVAP 3”, који финансира Шведска агенција за развој и сарадњу (SIDA), организују Дан биодиверзитета у Спрецијалном резервату природе  „Засавица”. Глобална тема обележавања Међународног дана биолошке разноврсности за 2019. годину носи назив „Наш биодиверзитет, наша храна, наше здравље”. Овогодишњи Међународни дан биолошке разноврсности фокусира се на биодиверзитет као темељ наше хране и здравља и као кључни катализатор за трансформацију прехрамбених система и побољшање људског благостања. Током протеклих година, свет је успео да интегрише заштиту биодиверзитета у многобројне глобалне мултилатералне споразуме и друге глобалне и секторске политике. Заштита биодиверзитета данас представља окосницу Агенде за одрживи развој 2030 Уједињених нација и обухваћена је Споразумoм из Париза - глобалним споразумом за борбу против климатских промена. Потреба за успостављањем иструмента на глобалном нивоу који би уредио област заштите биодиверзитета јавила се почетком осамдесетих година 20. века. Програм за животну средину Уједињених нација (UNEP) је препознао ову потребу и у децембру 1988. године организовао састанак Радне групе експерата о биолошкој разноврсности како би истражила потреба за међународном Конвенцијом о биолошкој разноврсности. 22. мaја 1992. у Најробију (Кенија) одржана је Конференција о прихватању текста Конвенције о биодиверзитету, чиме је отворен пут за њено спровођење. Конвенција о биолошкој разноврсности је отворена за потписивање 5. јуна 1992. године на конференцији Уједињених нација о животној средини и развоју („Земаљски самит у Рију”) а ступила је на снагу 29. децембра 1993. године. Конвенција је једини међународни инструмент који у целости обухвата биолошку разноврсност, одн. очување биолошке разноврсности, одрживо коришћење њених компоненти и праведну и једнаку расподелу користи које произилазе из коришћења генетичких ресурса. Депозитар Конвенције и свих протокола је Генерални секретар Уједињених нација. Република Србија је ратификовала Конвенцију о биолошкој разноврсности 3. јануара 2002. године Законом о потврђивању Конвенције о биолошкој разноврсности („Службени гласник СРЈ”, број 11/01 – међународни уговори).