Захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс Фабрика Смедерево, оператера „Мессер Техногас“ а.д. Београд

Захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс Фабрика Смедерево, оператера „Мессер Техногас“ а.д. Београд

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др. закон и 95/2018-др. закон) Министарство заштите животне средине, даје следеће:


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом Министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс Фабрика Смедерево, оператера „Мессер Техногас“ а.д. Београд.

Увид у достављени ажурирани Извештај о безбедности може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 329, као и у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, Смедерево, канцеларија број 35, II спрат, сваког радног дана од 11-13 часова, у трајању од  20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљење и примедбе на разматрани Извештај о безбедности  могу се доставити министарству, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.
Дана 26.01.2022. године, у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Кризног штаба за сузбијање епидемије коронавируса, биће одржана презентација и јавна расправа у  просторијама  Градске управе Смедерево у Скупштинској сали,  са почетком у 11 часова.