Извештај о безбедности за „Дистрибутивни центар ТНГ“, на кп. бр. 4421/2 ко Баљевац, оператера „Рас Гас“ д.о.о. Крагујевац

Извештај о безбедности за „Дистрибутивни центар ТНГ“, на кп. бр. 4421/2 ко Баљевац, оператера „Рас Гас“ д.о.о. Крагујевац

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/2018-др.закон и 95/18-др.закон), Министарство заштите животне средине, даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за „Дистрибутивни центар ТНГ“, на кп. бр. 4421/2 ко Баљевац, оператера „Рас Гас“ д.о.о. Крагујевац. 

Увид у достављени Извештај о безбедности може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 329, као и у просторијама Општинске управе Општине Рашка, ул. Предрага Вилимоновића 1, канцеларија 4 у приземљу, сваког радног дана од 11 до 13 часова у трајању од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљење и примедбе на разматрани Извештај о безбедности могу се доставити министарству, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Дана 25.01.2022. године са почетком у 12 часова, у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Кризног штаба за сузбијање епидемије коронавируса, биће одржана презентација и јавна расправа у сали Општинске управе Општине Рашка, ул. Предрага Вилимоновића 1.

Уколико, услед пандемијских услова, одржавање презентације и јавне расправе не буде могуће уз физичко присуство јавности и надлежних органа, Министарство ће организовати презентацију и јавну расправу путем интернета. Интернет адресу за приступ презентацији и јавној расправи, Министарство ће објавити на својој интернет страници најкасније 7 дана пре наведеног термина презентације и јавне расправе.

Услед погоршања пандемијских услова, Министарство организује презентацију и јавну расправу путем интернета, у непромењеном термину, 25. јануара 2022. године, са почетком у 12 часова. Интернет адреса за приступ презентацији и јавној расправи је:

Meeting link:

https://ekologija.webex.com/ekologija/j.php?MTID=me0180e34439675c4d0d45… 

Meeting number:

2376 290 3826

Password:

JUyFkD6DT64

Host key:

370805