Zaštita od velikog hemijskog udesa

Obaveštenje: Dostavljen zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks u Odžacima, operatera „Hipol“ d.o.o. Odžaci.

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/2018-

17.05.2024.

Obaveštenje: Dostavljen zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks Terminal za skladištenje i pretovar naftnih derivata u Smederevu, operatera „Mitan Oil“ d.o.o. Beograd

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/2018-

17.05.2024.

Obaveštenje o dostavljenom zahtevu za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks „Healthcare Europe“ za proizvodnju meke poliuretanske pene, dušeka i jastuka od memorijske pene u Rumi, operatera „Healthcare Europe“ doo Ruma

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18 i 95/2018

19.07.2023.

Obaveštenje o dostavljenom zahtevu za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za kompleks Skladište ND Požega, operatera NIS ad Novi Sad

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/18-dr

17.07.2023.

Obaveštenje o dostavljenom zahtevu za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks Hemijska industrija Župa, Kruševac, operatera Župa doo Kruševac

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/18-dr

07.07.2023.

Obaveštenje o dostavljenom zahtevu za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks „BIN Commerce“ Beograd Ogranak I, Kruševac, u Kruševcu, operatera „BIN Commerce” d.o.o. Beograd

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/18-dr

07.07.2023.

Obaveštenje o dostavljenom zahtevu za izdavanje saglasnosti i dokumentu ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks TENT B, operatera JP EPS Beograd

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/2018-

16.03.2023.

Obaveštenje o dostavljenom zahtevu za izdavanje saglasnosti i dokumentu ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks TENT A, operatera JP EPS Beograd

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/2018-

16.03.2023.

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani - Izveštaj o bezbednosti za kompleks Elixir Prahovo Industrija hemijskih proizvoda, u Prahovu, operatera Elixir Prahovo Industrija hemijskih proizvoda doo Prahovo

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18 i 95/2018

21.12.2022.

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument - Izveštaj o bezbednosti operatera Knez Petrol doo Beograd, za kompleks, Skladište TNG u Zaječaru, Filipa Kljajića bb

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/18-dr

19.12.2022.