Zaštita od velikog hemijskog udesa

Obaveštenje o dostavljenom zahtevu za izdavanje saglasnosti i dokumentu ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks TENT B, operatera JP EPS Beograd

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/2018-

16.03.2023.

Obaveštenje o dostavljenom zahtevu za izdavanje saglasnosti i dokumentu ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks TENT A, operatera JP EPS Beograd

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/2018-

16.03.2023.

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani - Izveštaj o bezbednosti za kompleks Elixir Prahovo Industrija hemijskih proizvoda, u Prahovu, operatera Elixir Prahovo Industrija hemijskih proizvoda doo Prahovo

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18 i 95/2018

21.12.2022.

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument - Izveštaj o bezbednosti operatera Knez Petrol doo Beograd, za kompleks, Skladište TNG u Zaječaru, Filipa Kljajića bb

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/18-dr

19.12.2022.

HIP-Azotara d.o.o., Pančevo - Izveštaj o bezbednosti operatera

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/18-dr

29.09.2022.

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks u Elemiru, operatera „NIS“ a.d. Novi Sad

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/2018-

08.08.2022.

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks Skladište TNG, operatera „S.A.B. trade“ d.o.o. Niš.

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/2018-

18.07.2022.

„HBIS Group Serbia Iron & Steel“ - Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks Ogranak Smederevo (železara) u Smederevu

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/2018-

21.03.2022.

Izveštaj o bezbednosti za „Distributivni centar TNG“, na kp. br. 4421/2 ko Baljevac, operatera „Ras Gas“ d.o.o. Kragujevac

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18 i 95/2018

22.12.2021.

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks Fabrika Smederevo, operatera „Messer Tehnogas“ a.d. Beograd

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr.

15.12.2021.