Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман опасног отпада на локацији у Нишу Дом здравља Ниш

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман опасног отпада на локацији у Нишу Дом здравља Ниш

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 - др. закон и 35/23) објављује

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман опасног отпада на локацији у Нишу, поднетог од Дома здравља Ниш, улица Војводе Танкосића бр. 15.

Надлежни орган обавештава јавност да је Дом здравља Ниш поднео захтев за издавање дозволе за складиштење и третман опасног отпада на локацији у Нишу, дана 29. марта 2023. године.

Оператер, Дом здравља Ниш врши физичко - хемијски третман медицинског отпада.

Рок за достављање мишљења и предлога је 30 дана од дана објављивања огласа, на e-mail: otpad@eko.gov.rs

Увид у поднети захтев може се извршити у Министарству заштите животне средине, Одељење за управљање отпадом, Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд, пети спрат, канцеларија 544, од 10 – 12 часова, уз претходну најаву на e-mail: otpad@eko.gov.rs.