Tretman otpada

„Hedviga WTE“ d.o.o. Beograd - Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada u mobilnom postrojenju

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada u mobilnom postrojenju, podnet od privrednog društva „Hedviga WTE“ d.o.o. Beograd.

13.09.2022.

"Xella Srbija" d.o.o., Novi Beograd - Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada na lokaciji na katastarskoj parceli broj 1736/1 KO Vreoci

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada na lokaciji na katastarskoj parceli broj 1736/1 KO Vreoci, podn

12.09.2022.

OBAVEŠTENjE O UKIDANjU DOZVOLE Marija Ognjanović PR Nespecijalizovana trgovina na veliko „SAMECO“ Niš

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 - dr.

17.08.2022.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog i opasnog otpada u mobilnom postrojenju, koje se koristi radi sanacije kontaminiranih lokacija, podnet od privrednog društva „Modekolo“ d.o.o. Beograd.

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu  člana 63. stav 3.

23.05.2022.

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za izdavanje integralne dozvole za tretman – odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji operatera „EcoMet Reciklaža“ d.o.o. Loznica

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu  člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br.

12.05.2022.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman opasnog otpada, na lokaciji operatera, podnet od KBC Zvezdara.

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu  člana 63. stav 3.

13.04.2022.

OBAVEŠTENjE  o prijemu zahteva za izdavanje izmene i dopune dozvole za tretman neopasnog otpada u mobilnom postrojenju na teritoriji Republike Srbije, podnet od JKP „Gradska čistoća“ Beograd

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu  člana 63. stav 3.

23.03.2022.

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za izdavanje integralne dozvole za tretman – odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji operatera „METALPROM“ d.o.o. Valjevo

Ministarstvo zaštite životne sredine,  na osnovu  člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br.

15.03.2022.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji u Prahovu, predmet broj 19-00-00273/2022-06, podnet od privrednog društva „Elixir Prahovo“ d.o.o. Prahovo ogranak „Eco Lager“ Beograd.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji u Prahovu,

10.03.2022.

OBAVEŠTENjE O UKIDANjU DOZVOLE Daniela Jovanović PR „YOST“ Sremska Mitrovica

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 - dr.

07.03.2022.