Tretman otpada

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada na lokaciji u Kragujevcu Doma zdravlja Kragujevac

Ministarstvo zaštite životne sredine,  na osnovu  člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br.

19.01.2023.

„Yunirisk“ d.o.o. - Obaveštenje o zahtevu za izdavanje dozvole za rad postrojenja za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada na lokaciji  u Barajevu

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za rad postrojenja za upravljanje otpadom na lokaciji  u Barajevu, ulica Bogoljuba Petkovića broj 2i, na k.p. br.

18.01.2023.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada, na lokaciji operatera, podnet od Doma zdravlja Voždovac

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu  člana 63. stav 3.

21.12.2022.

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada u mobilnom postrojenju privrednog društva „DORADO“ d.o.o. Kragujevac

Ministarstvo zaštite životne sredine,  na osnovu  člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br.

28.11.2022.

Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada na lokaciji na k.p. br. 5650 KO Sevojno, podnetog od privrednog društva „Nebos“ d.o.o. Sevojno.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada na lokaciji na k.p. br. 5650 KO Sevojno,

28.11.2022.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog i opasnog otpada u mobilnom postrojenju, podnet od privrednog društva „Brem Group“ d.o.o. Beograd

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog i opasnog otpada u mobilnom postrojenju, podnet od privrednog društva „Brem Group“ d.o.o.

28.10.2022.

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za izdavanje dopune dozvole za tretman neopasnog otpada u mobilnom postrojenju JKP „DUBOKO“ UŽICE Regionalni centar za upravljanje otpadom

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br.

11.10.2022.

"Elixir Prahovo" d.o.o., Prahovo - Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dopune dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji na k.p. br. 1491/1, 1758/4 i 2300/1 K.O. Prahovo

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dopune dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji u Prahovu, predmet broj 19-00-00273/2022-06, podnet od

30.09.2022.

„Hedviga WTE“ d.o.o. Beograd - Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada u mobilnom postrojenju

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada u mobilnom postrojenju, podnet od privrednog društva „Hedviga WTE“ d.o.o. Beograd.

13.09.2022.

"Xella Srbija" d.o.o., Novi Beograd - Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada na lokaciji na katastarskoj parceli broj 1736/1 KO Vreoci

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada na lokaciji na katastarskoj parceli broj 1736/1 KO Vreoci, podn

12.09.2022.