Tretman otpada

OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za probni rad postrojenja za upravljanje otpadom koja pribavljaju integrisanu dozvolu, na lokaciji u Barajevu

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za probni rad postrojenja za upravljanje otpadom koja pribavljaju integrisanu dozvolu, na lokaciji  u Barajevu, ulic

02.06.2021.

OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada na lokaciji operatera na k.p. br. 516/1 KO Milićevo selo

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada otpada, na lokaciji  operatera, podnet od privrednog društva „Volferz“ d.o.o.

27.04.2021.

OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada na lokaciji operatera na k.p. br. 328/2 KO Raška

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada otpada, na lokaciji  operatera, podnet od privrednog društva „Jablanovica“ d.o.o.

27.04.2021.

OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada na lokaciji operatera na k.p. br. 411/1 KO Vladimirci

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada otpada, na lokaciji  operatera, podnet od privrednog društva „Nedeljković“ d.o.o.

14.04.2021.

OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada, u mobilnom postrojenju na teritoriji Republike Srbije, podnet od privrednog društva „Šuša“ d.o.o. Veternik

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada, u mobilnom postrojenju na teritoriji Republike Srbije, podnet od privrednog društva „Šu

01.04.2021.

OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje integralne dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada i tretman neopasnog otpada, na lokaciji operatera u Boljevcu, na k.p. br. 3002, 112/1, 112/2 i 104/5 sve K.O. Boljevac

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje integralne dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada i tretman neopasnog otpada, na lokaciji  operatera, podnet od

01.04.2021.

OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada u mobilnom postrojenju na teritoriji Republike Srbije, podnet od JKP „Gradska čistoća“ Beograd

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu  člana 63. stav 3.

29.03.2021.

Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada na lokaciji u vlasništvu, podnetog od privrednog društva „Inos-Balkan“

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 - dr.

03.02.2021.

Obaveštenje o oduzimanju dozvole privrednom društvu „Miteco-Kneževac“d.o.o. Beograd

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 - dr.

25.01.2021.

Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na lokacijama operatera „Inos-Napredak“ d.o.o. Mišar

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 - dr.

22.01.2021.