Tretman otpada

Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada na lokaciji u vlasništvu, podnetog od privrednog društva „Inos-Balkan“

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 - dr.

03.02.2021.

Obaveštenje o oduzimanju dozvole privrednom društvu „Miteco-Kneževac“d.o.o. Beograd

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 - dr.

25.01.2021.

Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na lokacijama operatera „Inos-Napredak“ d.o.o. Mišar

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 - dr.

22.01.2021.

Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada u mobilnom postrojenju na teritoriji Republike Srbije privrednog društva „NS Damper 021“ d.o.o. Novi Sad

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 - dr.
11.12.2020.

Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje izmene i dopune Rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada i odlaganje otpada na deponiju neopasnog otpada JKP „Duboko“ Užice

Ministarstvo zaštite životne sredine na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 - dr.
10.12.2020.

OBAVEŠTENjE O UKIDANjU REŠENjA preduzetniku Predrag Danilović Pr, prerada otpada i trgovinska radnja „Green Technology“ Guča

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 184. stav 1. tačka 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br.

10.12.2020.

OBAVEŠTENjE O UKIDANjU REŠENjA preduzetniku Predrag Danilović Pr, prerada otpada i trgovinska radnja „Green Technology“ Guča

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 184. stav 1. tačka 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br.
09.12.2020.

OBAVEŠTENjE O ODUZIMANjU DOZVOLE privrednom društvu „Torex Co“ d.o.o. Beograd - u stečaju 

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 - dr.

20.11.2020.

OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva, od strane preduzeća / kompanije «ELIXIR ZORKA - Mineralna đubriva» d.o.o  Šabac

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje integralne dozvole za tretman – odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje otpada na postrojenju «ELIXIR ZORKA  - Mineralna đubriva» d.o.o  Šabac;  na lo
06.11.2020.

Obaveštenje o prijemu zahteva, od strane preduzeća / kompanije „OPTIMA FORMA“ d.o.o Kruševac, za  izdavanje (obnovu dozvole registarskog broja 060) Dozvole za upravljanje otpadom, operatera „OPTIMA FORMA“ d.o.o Kruševac

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje Dozvole za upravljanje otpadom operatera „OPTIMA FORMA“ d.o.o Kruševac (obnovu dozvole registarskog broja 060) na lokaciji

28.10.2020.