"BOSIL - METAL" Д.О.О., БОСИЛЕГРАД - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације Pb, Zn и Cu руде из лежишта "Подвирови" и "Поповица" на подручју Караманице код Босилеграда

"BOSIL - METAL" Д.О.О., БОСИЛЕГРАД - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације Pb, Zn и Cu руде из лежишта "Подвирови" и "Поповица" на подручју Караманице код Босилеграда

На основу чл. 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  Министарство заштите животне средине даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројекта  „BOSIL - METAL“ Д.О.О. БОСИЛЕГРАД, поднео је Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације Pb, Zn и Cu руде из лежишта „Подвирови“ и „Поповица“ на подручју Караманице код Босилеграда (укључујући постројење за прераду руде и одлагалиште флотацијске јаловине). Координате преломних тачака предложеног експлоатационог поља су следеће:

         Тачка                    Y                                      X

               1.               7 610 040                          4 691 227

               2.               7 609 949                          4 692 986

               3.               7 611 152                          4 692 946

               4.               7 613 626                          4 689 024

               5.               7 611 914                          4 689 026

               6.               7 610 721                          4 690 178

               7.               7 610 475                          4 690 223

               8.               7 610 078                          4 690 582

               9.               7 609 926                           4 690 8

 

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева, сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 и на вебсајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења