Zahtevi za određivanje obima i sadržaja

„Minal Europe Gree Material“ d.o.o. Šabac - Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekata kompleksa automobilske industrije Minal – faza II, Grad Šabac

Na osnovu čl. 14. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

25.05.2023.

Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao tehničko – građevinskog kamena ležišta „Bela Stena“ u selu Žunje, opština Brus, na zahtev nosioca projekta, „EKSPLOKAM“ d.o.o, Blace

Na osnovu čl. 14. stav 4. i čl. 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

18.05.2023.

''Beaz - Plus'' d.o.o, iz  Aranđelovca - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije mermera, krečnjaka i dolomita kao karbonatne sirovine i sirovine za TGK iz ležišta ''Vinogradi''

Na osnovu čl.14. stav 1. i čl. 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

15.05.2023.

„ELIXIR PRAHOVO“ d.o.o. Prahovo - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje fabrike za proizvodnju SSP/TSP (supefosfat i tripleks), Opština Negotin

Na osnovu čl. 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

28.04.2023.

EKSPLOKAM D.O.O, Brus - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao tehničko – građevinskog kamena ležišta „Bela Stena“ u selu Žunje, opština Brus

Na osnovu čl. 14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

30.03.2023.

„Serbia Zijin Copper“ d.o.o., Bor - zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu Dopunskog rudarskog projekta nadvišenja flotacijskog jalovišta „RTH“ na teritoriji grada Bora

Na osnovu čl. 14. stav 1. i čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

21.03.2023.

„ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“,Beograd - Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Ugradnja sekundarnih mera za smanjenje azotnih oksida na blokovima TENT A3-A6 u TE „Nikola Tesla A“

Na osnovu člana 14. stav 1. i člana 29.

20.03.2023.

JP „Elektroprivreda Srbije“ ogranak RB „Kolubara“-Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Dopunskog rudarskog projekta proširenja PK „Polje G“ u rudarskom basenu Kolubara, KO Vreoci na teritoriji opštine Lazarevac

Na osnovu čl. 14. stav 1. i čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

06.03.2023.

"BEO ČISTA ENERGIJA" d.o.o. Beograd - Zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje nove deponije sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča

Na osnovu čl. 14. i  29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

16.01.2023.

„Koridori Srbije“ d.o.o. Beograd - Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat autoput Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, deonica 1: Beograd-Zrenjanin

Na osnovu čl. 14. stav 1. i čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

30.11.2022.