Zahtevi za određivanje obima i sadržaja

''Zorka - keramika'' d.o.o, iz  Beograda - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije gline iz ležišta ''Damnjanovića brdo'' i ''Latkovac'', KO Donje Crniljevo, SO Koceljeva

Na osnovu čl.14. stav 1. i čl. 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

13.11.2023.

JP „Putevi Srbije“ Beograd - zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - izgradnja brze saobraćajnice IB reda: Slepčević – granični prelaz Badovinci (Pavlovića most)

Na osnovu čl. 14. stav 1. i čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

28.08.2023.

''MATOVAC'' d.o.o, iz Ivanjice - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK na površinskom kopu ''Laz''

Na osnovu čl.14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

25.08.2023.

„Serbia Zijin Copper“ d.o.o. - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta proširenja površinskog kopa Veliki Krivelj prema severeozapadu za kapacitet 10,6 miliona tona rude godišnje

Na osnovu čl. 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

07.08.2023.

Nosilac projekta Agencija za upravljanje lukama, Beograd - Zahtev za određivanja obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: izgradnja terminala za rasute terete nove luke u Beogradu

Na osnovu čl. 14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

03.08.2023.

JP „Putevi Srbije“ - Zahtev za određivanja obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje južne obilaznice oko Valjeva, deonica I, na KP u KO Beloševac, KO Mrčić, KO Papučke i KO Valjevo, na teritoriji grada Valjeva

Na osnovu čl. 14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

03.08.2023.

„Infrastruktura železnice Srbije“ Beograd-Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije železničke pruge Beograd (Centar) – Resnik – Požega – Vrbnica – državna granica sa Crnom Gorom

Na osnovu čl. 14. stav 1. i čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

18.07.2023.

''Dolomis Group'' d.o.o. Despotovac - Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije dolomita kao karbonatne sirovine na površinskom kopu „Vukovac” kod Despotovca

Na osnovu čl. 14. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

10.07.2023.

JP „Putevi Srbije“ - Zahtev za određivanja ovima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje južne obilaznice oko Valjeva, deonica I, na KP u KO Beloševac, KO Mrčić, KO Papučke i KO Valjevo, na teritoriji grada Valjeva

Na osnovu čl. 14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

29.06.2023.

Hansgrohe d.o.o.-Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje pogona za proizvodnju slavina u Valjevu–Livnica,faza 3–galvanizacija, u okviru proizvodnog kompleksa,na k.p.broj18722KO Valjevo, grad Valjevo

Na osnovu čl. 14. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

21.06.2023.