Zahtevi za određivanje obima i sadržaja

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu dopunskog rudarskog projekta nadvišenja flotacijskog jalovišta „Valja Fundata“, u Majdanpeku

Na osnovu čl. 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

17.06.2021.

JP "Putevi Srbije", Beograd - Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat fazne izgradnje državnog puta IB reda, Autoput E-75 Beograd–Niš (petlja "Požarevac")–Požarevac (obilaznica)–Veliko Gradište–Golubac

Na osnovu čl. 14. stav 1. i čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

11.06.2021.

''MD Kojić'' d.o.o, Ljig - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK na površinskom kopu ''Rid - Štavica'', na teritoriji KO Štavica, na području SO Ljig

Na osnovu čl.14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

07.06.2021.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infratrukture Republike Srbije - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje novih lučkih kapaciteta ''Luke Prahovo'', na području SO Negotin

Na osnovu čl.14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

07.06.2021.

"ELIXIR ZORKA - MINERALNA ĐUBRIVA" d.o.o., ŠABAC - Zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcija postojećeg proizvodnog objekta za proizvodnju mineralnih đubriva u Šapcu

Na osnovu čl. 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

02.06.2021.

JAVNO PREDUZEĆE "PUTEVI SRBIJE" - Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na živ. sredinu projekta: Izgradnja brze saobraćajnice državnog puta IB reda,  Autoput E-75 Beograd–Niš (petlja Požarevac)-Požarevac–V. Gradište-Golubac

Na osnovu člana 14. stav 1. i člana 29.

28.05.2021.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dalekovoda DV 2x400 kV Bajina Bašta - Obrenovac

Na osnovu čl. 14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

27.05.2021.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje državnog puta IB reda, Autoput E-75 Beograd - Niš

Na osnovu čl. 14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

26.05.2021.

''B.P.A. MAUMAN'' d.o.o, Šabac - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije keramičarske gline na površinskom kopu ''Gornje Crniljevo''

Na osnovu čl.14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

11.05.2021.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za tretman otpadnih vozila, na k.p. broj 5297/2 KO Kraljevo

Na osnovu čl. 14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

10.05.2021.