„Serbia Zijin Mining“ д.о.о. Бор - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта експлоатације минералних сировина бакра и злата, Рудник Чукару Пеки доња зона, територија града Бора

„Serbia Zijin Mining“ д.о.о. Бор - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта експлоатације минералних сировина бакра и злата, Рудник Чукару Пеки доња зона, територија града Бора

На основу чл. 10. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  Министарство заштите животне средине даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројектa „Serbia Zijin Mining“ д.о.о. Бор, ул. Суваја 185А,  поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта експлоатације минералних сировина бакра и злата, Рудник Чукару Пеки доња зона, територија града Бора.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 и на вебсајту и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.