Општа болница Бор, ул.Др Драгише Мишовића број 1, Бор, - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта  Третман инфективног медицинског отпада у  постројењу у Општој болници Бор

Општа болница Бор, ул.Др Драгише Мишовића број 1, Бор, - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта  Третман инфективног медицинског отпада у  постројењу у Општој болници Бор

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Носилац пројекта Општа болница Бор, ул.Др Драгише Мишовића број 1, 19 210 Бор, поднео је Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта  Третман инфективног медицинског отпада у  постројењу у Општој болници Бор, заведен под бр. 353-02-02512/2022-03 од 13.07.2022. године.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства  заштите животне средине у Новом Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 424, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.