„HEDVIGA WTE“ д.о.о. Београд - захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат мобилног постројења за механички третман неопасног отпада

„HEDVIGA WTE“ д.о.о. Београд - захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат мобилног постројења за механички третман неопасног отпада

На основу чл. 10. и  29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистартсво заштите животне средине даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Носилац пројекта „HEDVIGA WTE“ д.о.о. Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат мобилног постројења за механички третман неопасног отпада.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева, сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 и на вебсајту , и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.