„Еликсир Зорка–минерална ђубрива“д.о.о. Шабац-Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградња постројења за производњу калијум сулфата капацитета 20 000 t/god у оквиру комплекса „Еликсир Зорка–минерална ђубрива“д.о.о.

„Еликсир Зорка–минерална ђубрива“д.о.о. Шабац-Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградња постројења за производњу калијум сулфата капацитета 20 000 t/god у оквиру комплекса „Еликсир Зорка–минерална ђубрива“д.о.о.

На основу чл. 10. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, „Еликсир Зорка – минерална ђубрива“ д.о.о. Шабац поднеo Министарству заштите животне средине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградња постројења за производњу калијум сулфата капацитета 20 000 t/god у оквиру комплекса „Еликсир Зорка – минерална ђубрива“ д.о.о. на кп.бр. 6915/47, 6915/44, 6915/42, 6915/46, 6915/48, 6915/37, 6915/38 и 6915/39 КО Шабац, на територији града Шапца, који је заведен под бројем 353-01-03392/2023-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства и да достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.