Zahtevi za odlučivanje o potrebi

LOND BUILDING COMPANY d.o.o. Beograd-Zemun - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat: Stambeno-poslovnog kompleks „LAKAT KRIVINA“

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

13.06.2024.

„Nesam Inženjering“ d.o.o. - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: Mobilno postrojenje za tretman neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije

Na osnovu člana 10. stav 1. i člana 29.

13.06.2024.

Nosilac projekta, Vladimir Popović, Braće Jerković 151 Beograd-Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje stambenih objekata sa jednim stanom za povremeni boravak – vikendica, Opština Bajina Bašta

Na osnovu čl. 10 i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

11.06.2024.

Nosilac Projekta „Univerzitetski klinički centar Niš“, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: Postrojenje za tretman infektivnog medicinskog otpada u Univerzitetskom kliničkom centru Niš

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

11.06.2024.

Nosilac projekta KBC „Dr Dragiša Mišović- Dedinje“, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: Postrojenje za tretman infektivnog medicinskog otpada u KBC „Dr Dragiša Mišović- Dedinje“, grad Beograd

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

11.06.2024.

Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna studija procene uticaja na životnu sredinu za projekat: Izgradnja sportsko-rekreativnog centra na građevinskoj parceli 6, na teritoriji opštine Knjaževac, na području parka prirode „Stara planina“

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

28.05.2024.

Nosilac projekta Kopaonik Construction doo Beograd - zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: Izgradnja smeštajnog objekta tipa apart hotel sa aneksom spratnosti 3Po+P+4+Pk i 3Po+P+2+2Pk

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

28.05.2024.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcija i dogradnja objekta u okviru kompleksa PPV „Bojnik“ na kp.br. 500/1 KO Bojnik, na teritoriji opštine Bojnik

Na osnovu čl. 10. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

22.05.2024.

JP „Putevi Srbije“ Beograd-Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcija površinske raskrsnice državnog puta IB reda br.13 na stacionaži km 179+388.00,na deonici 01317 granica APV (Beograd-Čenta)–petlja Kovilovo

Na osnovu čl. 10. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

22.05.2024.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: raskrsnice na ukrštaju državnog puta IB reda broj 23

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

22.05.2024.