Zahtevi za odlučivanje o potrebi

JP "Putevi Srbije", Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat - izgradnja mosta preko reke Dulenke na teritoriji opštine Rekovac

Na osnovu čl. 10. stav 1. i stav 2. i čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

16.06.2021.

''VS ENERGY'' d.o.o, Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa sa spruda uz levu obalu reke Zapadne Morave, na teritoriji KO Novo Selo, na području SO Vrnjačka Banja

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

07.06.2021.

''Serbia Zijin Mining'' d.o.o, Bor - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladišta zapaljivih tečnosti i skladišta opasnog otpada na teritoriji KO Brestovac, na području grada Bora

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

07.06.2021.

"Serbia Zijin Cooper" d.o.o., Bor - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Glavni rudarski projekat obilaznog tunela Kriveljske reke, Borske reke i Saraka potoka u zoni flotacijskog jalovišta "Veliki Krivelj"

Na osnovu čl. 10. i  29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

04.06.2021.

“TRGOMATIK” D.O.O., Dobanovci - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Priključni gasovod sa glavnom proizvodnom stanicom (GPS) za komprimovani prirodni gas na KO Dobanovci - Opština Surčin

Na osnovu člana 10. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br.

31.05.2021.

JP “SRBIJAGAS”, Novi Sad - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja glavne merno regulacione stanice (GMRS) "Autoput-Trgomatik"

Na osnovu člana 10. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br.

31.05.2021.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta adaptacije prostora mašinskog pakovanja i rekonstrukcije instalacija, punjenje i pakovanje polučvrstih i tečnih farmaceutskih formi ''Hemofarm'' a.d. Vršac

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

28.05.2021.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Fazne izgradnje Regionalnog vodovoda Makiš – Mladenovac

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

28.05.2021.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje skladišta za tehničke gasove (boce za acetilen, kiseonik, argon), ukupne površine od oko 190 m2, na delu k.p. 1934/1 KO Urovci, GO Obrenovac

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

27.05.2021.

"Elektroprivreda Srbije", Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova blokova B1 i B2, na lokaciji TE "Nikola Tesla B", KO Ušće

Na osnovu člana 10. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br.

27.05.2021.