Zahtevi za odlučivanje o potrebi

''Rudnik'' d.o.o Rudnik - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije polimetaličnih ruda ležišta ''Rudnik'' – Rudnik

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

27.01.2023.

Narodne banke Srbije, Zavod za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider, Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 10. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br.

29.12.2022.

Dom zdravlja Voždovac - Zahtev za odlučivanje o potrebi za projekat tretman infektivnog medicinskog otpada

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

09.12.2022.

''TRANSVER'' d.o.o., Ruma - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa iz korita reke Save, KO Mrđenovac, na teritoriji grada Šapca

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

09.12.2022.

''RAPID'' d.o.o, iz Rume - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa iz korita reke Save, KO Drenovac, na teritoriji grada Šapca

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

09.12.2022.

SATR ''ALEH-R'', iz Svilajnca, Dimitrija Katića - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa iz reke Velike Morave

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće

30.11.2022.

Dom zdravlja Niš - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta: Postrojenje za tretman medicinskog infektivnog otpada Doma zdravlja Niš

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

24.11.2022.

Opšta bolnica Petrovac na Mlavi - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta Postrojenja za skladištenje infektivnog medicinskog otpada

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

24.11.2022.

''HIDRO-BAZA AGREGATI'' d.o.o, iz Beograda - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta vađenja rečnih nanosa iz korita reke Dunav

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

04.11.2022.

''HIDRO-BAZA AGREGATI'' d.o.o, iz Beograda - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta vađenja rečnih nanosa iz korita reke Dunav

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

04.11.2022.