''ИНГРАП-ОМНИ'' д.o.o. Београд – огранак ''ИНГРАП'' Ваљево - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ''Козличић''

''ИНГРАП-ОМНИ'' д.o.o. Београд – огранак ''ИНГРАП'' Ваљево - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ''Козличић''

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ''ИНГРАП-ОМНИ'' д.o.o. Београд – огранак ''ИНГРАП'' Ваљево, Сувоборска бб, Рудник, поднео Министарству заштите животне средине захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ''Козличић'', на к.п.бр. 357/1, 357/2,357/3, 358, 359, 360, 361, 362, 364/1, 364/2, 364/3, 365, 366, 367, 368, 369/1, 369/2, 369/3, 369/4, 369/5, 370/1, 370/2, 370/3, 370/4, 371/1, 371/2, 371/3, 373, 374/5, 374/6, 375/1, 375/2, 375/3, КО Козличић, на територији града Ваљева, дана 27.07.2022. године, заведен под бројем 353-02-2734/2022-03.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова,  као и на сајту Министарства, , у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Градске управе града Ваљева, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

У складу са чланом 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) и са чланом 5. горе поменутог правилника, дана 02.09.2022. године, са почетком у 1000 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у сали Градске управе града Ваљева, а у складу са инструкцијама Владе и кризног штаба формираног због сузбијања ширења корона вируса.