„ELIXIR PRAHOVO“ d.o.o. Prahovo - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта платоа за складиштење отпадних железничких прагова на деловима катастарских парцела бр. 1491/1, 1758/4 и 2300/1 КО Прахово.

„ELIXIR PRAHOVO“ d.o.o. Prahovo - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта платоа за складиштење отпадних железничких прагова на деловима катастарских парцела бр. 1491/1, 1758/4 и 2300/1 КО Прахово.

   На основу чл. 20. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), и чл. 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), Министарство заштите животне средине даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта „ELIXIR PRAHOVO“ d.o.o.  Prahovo, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта платоа за складиштење отпадних железничких прагова на деловима катастарских парцела бр. 1491/1, 1758/4 и 2300/1 КО Прахово.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Општинске управе Неготин, ул. Стевана Мокрањца 1, као и на веб сајту Министарства.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 21.07.2022. године са почетком у 1230 часова, у складу са инструкцијама  Владе и кризног штаба формираног за сузбијање ширења корона вируса у Републици Србији, биће одржана on line јавна расправа и презентација предметне Студије путем WEBEX апликације.

Meeting link: https://ekologija.webex.com/ekologija/j.php?MTID=m2f359e8d65d3a17e1cf4d… 

Meeting number: 2377 367 5763

Password: JyMPMvhu842 (59676848 from video systems)