"CRNI VRH POWER" д.о.о. Жагубица - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта за изградњу ветролектране „ВЕ Црни врх“

"CRNI VRH POWER" д.о.о. Жагубица - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта за изградњу ветролектране „ВЕ Црни врх“

На основу чл. 20. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), и чл. 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида  презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), Министарство заштите животне средине даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта „CRNI VRH POWER“ д.о.о. Жагубица, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта за изградњу ветролектране „ВЕ Црни врх“, на катастарским парцелама на територији града Бора, КО Жагубица и КО Лазница-Селиште на тероторији општине Жагубица и КО Влаоле на теритоји оппштине Мајданпек.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Бор, ул. Моше Пијаде бр. 3, у просторијама Општинске управе Жагубица, ул. Трг ослобођења 1,  12320 Жагубица, у просторијама Општинске управе Мајданпек, ул. Светог Саве бб 19220 Мајданпек као и на веб сајту Министарства.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 27.07.2022. године са почетком у 12 часова, у складу са инструкцијама Владе и кризног штаба формираног за сузбијање ширења корона вируса у Републици Србији, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама Градске управе Бор, ул. Моше Пијаде бр. 3.