Zahtevi za davanje saglasnosti na studije o proceni uticaja

JP ''Elektroprivreda Srbije'' - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta revitalizacije, modernizacije, povećanja snage i stepena korisnosti proizvodnih agregata HE ''Đerdap 2''

Na osnovu čl. 20. stav 1 i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 115.

23.01.2023.

''GRADINA KAMENOLOM'' d.o.o Beograda - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK na površinskom kopu ''Gradina'' KO Kosjerić

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

29.12.2022.

„Henkel Srbija“ d.o.o. Beograd – ogranak, Fabrika za proizvodnju deterdženata, Kruševac - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 20. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), u skladu sa članom 3., 4. i 5.

28.12.2022.

JP „ Putevi Srbije'', Beograd - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: izgradnja stalne deponije br. 6 viška zemljanog materijala iz iskopa za potrebe izvođenja radova na trasi budućeg državnog puta A2

Na osnovu člana 20. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br.

01.12.2022.

"ELIXIR ZORKA - MINERALNA ĐUBRIVA", Šabac - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta promene namene i adaptacije postojećih objekata u objekte za skladištenje opasnog i neopasnog otpada

Na osnovu čl. 20. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), i čl. 3., 4. i 5.

28.11.2022.

Obaveštenje "ELIXIR ZORKA" Mineralna đubriva Šabac - otkazivanje javne rasprave u Šapcu

Na osnovu čl. 20. i 29.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), čl.

03.11.2022.

"MIS JOVANOVIĆ" d.o.o. - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, za projekat eksploatacije mermera kao kalcijum karbonatne sirovine na površinskom kopu ''Jovanovića zabran 1''

28.10.2022.

"MIS JOVANOVIĆ" d.o.o. - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, za projekat eksploatacije mermera kao kalcijum karbonatne sirovine na površinskom kopu ''Jovanovića zabran 1''

28.10.2022.

"MIS JOVANOVIĆ" d.o.o. - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, za projekat eksploatacije mermera kao kalcijum karbonatne sirovine na površinskom kopu ''Jovanovića zabran 1''

28.10.2022.

"MIS JOVANOVIĆ" d.o.o. - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, za projekat eksploatacije mermera kao kalcijum karbonatne sirovine na površinskom kopu ''Jovanovića zabran 1''

Na osnovu čl. 20. stav 1 i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 115.

28.10.2022.