Zahtevi za davanje saglasnosti na studije o proceni uticaja

JP ''Srbijagas'' Novi Sad - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje razvodnog gasovoda RG 05-2/I sa pripadajućim objektima od GRČ ''Mala nula'' do kompleksa GMRS ''Bežanija 2''

Na osnovu čl. 20. stav 1 i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 115.

18.09.2022.

JP ''PUTEVI SRBIJE'' - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje tunela prevoja Kadinjača, na državnom putu IB reda broj 28, deonica Dub – Dubci

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

30.08.2022.

„ELIXIR ZORKA - MINERALNA ĐUBRIVA“ d.o.o.  ŠABAC - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta promene namene i adaptacije postojećih objekata u objekte za skladištenje opasnog i neopasnog otpada na katastarskoj p

24.08.2022.

JP ''PUTEVI SRBIJE'', iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 282 - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje stalne deponije viška zemljanog materijala iz iskopa za potrebe izvođenja radova na trasi budućeg državn

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

11.08.2022.

''INGRAP-OMNI'' d.o.o. Beograd – ogranak ''INGRAP'' Valjevo - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK na površinskom kopu ''Kozličić''

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

11.08.2022.

"UMKA" D.O.O., UMKA - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja objekta pripreme mase u kompleksu fabrike "UMKA" DOO, opština Čukarica, Grad Beograd

Na osnovu člana 20. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br.

18.07.2022.

„ELIXIR PRAHOVO“ d.o.o. Prahovo - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta platoa za skladištenje otpadnih železničkih pragova na delovima katastarskih parcela br. 1491/1, 1758/4 i 2300/1 KO Prahovo.

   

13.07.2022.

''Rudnik'' d.o.o, Miše Mihajlovića 2 - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta nadvišenja jalovišta i brane broj 9

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

11.07.2022.

"CRNI VRH POWER" d.o.o. Žagubica - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta za izgradnju vetrolektrane „VE Crni vrh“

Na osnovu čl. 20. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), i čl. 3., 4. i 5.

05.07.2022.

„Smurfit Kappa“ d.o.o., Prilazni put Ada Huji 9 - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda na delu KP 5112/16 KO Palilula

Na osnovu člana 20. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br.

20.06.2022.