Zahtevi za davanje saglasnosti na studije o proceni uticaja

„BTK REAL ESTATE DEVELOPMENT“ DOO, Paraćin - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Fazna izgradnja turističkog kompleksa u okviru Celine „Etno naselje“, lokalitet „Jaram“, opština Brus

Na osnovu čl. 20. i 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), članova 3, 4. i 5.

27.02.2024.

Nosilac projekta „SERBIA ZIJIN COPPER“ d.o.o. Bor - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta otvaranja ležišta Borska reka do kote K-455

Na osnovu čl. 20. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), i čl. 3., 4. i 5.

20.02.2024.

JP „Putevi Srbije“, Beograd - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta fazne izgradnje državnog puta IB reda br. 28 (M-19.1) Užice-Kadinjača-Bajina Bašta, deonica obilazak Užica

Na osnovu čl. 20. i  29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), čl. 3, 4. i 5.

14.02.2024.

Nosilac projekta Galenika ad. Beograd - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcija dela postojećeg objekta br.1

Na osnovu čl. 20. i 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), članova 3, 4. i 5.

13.02.2024.

Nosilac projekta JP„Putevi Srbije“,Beograd-Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rušenja i izgradnje prilaznih konstrukcija na desnoj obali drumsko-železničkog mosta preko reke Dunav–„Pančevački most“ Beograd

Na osnovu čl. 20. i 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), članova 3, 4. i 5.

13.02.2024.

Nosilac projekta grad Kraljevo - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje kompleksa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na KP br. 6089, KO Kraljevo u Kraljevu, 1 faza -90 000 ES

Na osnovu čl. 20. i  29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), čl. 3, 4. i 5.

13.02.2024.

„Aerodromi Srbije“ d.o.o. Niš - zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnja rulne staze sa pripadajućom izolovanom pozicijom za parkiranje vazduhoplova na aerodromu „Konstantin Veliki“

Na osnovu člana 20. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), u skladu sa članom 3., 4. i 5.

01.02.2024.

„SERBIA ZIJIN COPPER“ d.o.o. Bor - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta proširenja površinskog kopa Veliki Krivelj prema severozapadu za kapacitet 10,6 h 106 tona rude godišnje

Na osnovu člana 20. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), i člana 3, 4. i 5.

31.01.2024.

JP „Putevi Srbije“ d.o.o. Beograd - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnja mosta preko reke Velike Morave na trasi budućeg državnog puta IIA reda br.158

Na osnovu člana 20. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), u skladu sa članom 3., 4. i 5.

26.01.2024.

„BTK REAL ESTATE DEVELOPMENT“ DOO, Paraćin - Zahtev za davanje saglasnosti pa Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Fazna izgradnja turističkog kompleksa u okviru Celine „Etno naselje“ KO Brzehe, lokalitet „Jaram“, opština Brus

Na osnovu čl. 20. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik PC“ 135/04 i 36/09), članova 3, 4. i 5.

18.01.2024.