Zahtevi za davanje saglasnosti na studije o proceni uticaja

Nosilac projekta, „BECHTEL ENKA UK LIMITED“ - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta privremenog objekta

Na osnovu člana 20. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), u skladu sa članom 3., 4. i 5.

11.06.2024.

JP „Putevi Srbije“, Beograd - zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje Južne obilaznice oko valjeva, Deonica 1, grad Valjevo

Na osnovu čl. 20. i  29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), čl. 3, 4. i 5.

11.06.2024.

HOTS KOP d.o.o. - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao tehničkog građevinskog kamena na površinskom kopu ''Tonjak'' kod Sjenice

Na osnovu čl. 20. stav 1 i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 115.

28.05.2024.

Hansgrohe d.o.o.: Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje pogona za proizvodnju slavina u Valjevu – Livnica, faza 3 – galvanizacija

Na osnovu čl. 20. stav 1 i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

16.05.2024.

„BOSIL - METAL“ D.O.O. BOSILEGRAD - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije Pb, Zn i Cu rude iz ležišta „Podvirovi“ i „Popovica“ na području Karamanice kod Bosilegrada

Na osnovu čl. 20. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), i čl. 3., 4. i 5.

07.05.2024.

''Elektromreža Srbije'' a.d. - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dalekovoda DV 2x400 kV TS Bajina Bašta – državna granica CG i državna granica BiH

Na osnovu čl. 20. stav 1 i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 115.

07.05.2024.

Hansgrohe d.o.o. - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje pogona za proizvodnju slavina u Valjevu – Livnica, faza 3 – galvanizacija, u okviru proizvodnog kompleksa, Grad Valjevo

Na osnovu čl. 20. stav 1 i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 115.

18.04.2024.

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnja privremenog objekta betonske baze „Podunavci“ sa pratećim sadržajima na katastarskim parcelama KO Podunavci, na teritoriji opštine Vrnjačka Banja

Na osnovu člana 20. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), u skladu sa članom 3., 4. i 5.

11.04.2024.

„Složna braća d.o.o“, Drmanovići, Nova Varoš - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka ležišta „Radišića brdo“ kod Sjenice kao sirovine za proizvodnju tehničko građevinskog kamena

Na osnovu člana 20. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), u skladu sa članom 3., 4. i 5.

08.04.2024.

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Fazna dogradnja objekta pripreme papirne mase, Beograd – Čukarica

Na osnovu čl. 20. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), članova 3, 4. i 5.

05.04.2024.