Zahtevi za davanje saglasnosti na studije o proceni uticaja

„GREEN RESIDENCE“ d.o.o. Beograd - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje apart hotela s pratećim sadržajima i prostorijom za buduću transformatorsku stanicu, KO Kopaonik, Opština Raška

Na osnovu čl. 20. i 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), članova 3, 4. i 5.

19.09.2023.

„Beo Čista Energija“ d.o.o. Beograd - Zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta nove deponije sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča u Beogradu, gradska opština Grocka, grad Beograd

Na osnovu čl. 20. i  29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), čl. 3., 4. i 5.

18.09.2023.

''Beaz - Plus'' d.o.o, iz Aranđelovca - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije mermera, krečnjaka i dolomita kao karbonatne sirovine i sirovine za TGK iz ležišta ''Vinogradi''

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

08.09.2023.

AD „Elektroprivreda Srbije“ ogranak RB„Kolubara“Lazarevac-Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Dopunskog rudarskog projekta proširenja PK„Polje G“ u rudarskom basenu Kolubara,KO Vreoci na teritoriji opštine Lazarevac

Na osnovu člana 20. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), u skladu sa članom 3., 4. i 5.

05.09.2023.

„Minal Europe Green Material“ d.o.o. Šabac - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekata kompleksa automobilske industrije Minal – faza II, Grad Šabac

Na osnovu čl. 20. stav 1 i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 115.

29.08.2023.

„ELIXIR PRAHOVO“ d.o.o. Prahovo - zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije fabrike za proizvodnju i koncentraciju fosforne kiseline na katastarskoj parceli broj 2300/1 KO Prahovo

Na osnovu čl. 20. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), i čl. 3., 4. i 5.

22.08.2023.

JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - Ogranak TENT - zahtev za davanje sagl. na Studiju o proceni uticaja na živ. sred. projekta nadvišenja deponije pepela, šljake i gipsa u okviru kompleksa TE „Nikola Tesla A“, na kat.parceli broj 2065 KO Krtinska, Obrenovac

Na osnovu čl. 20. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), čl. 3., 4. i 5.

16.08.2023.

„Putevi Srbije“ Beograd - zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na živ. sred. projekta fazne izgradnje I faze Severne obilaznice grada Kragujevca, na kat. parc. u KO Cvetojevac, KO Jovanovac, KO Kragujevac IV i KO Novi Milanovac

 

14.08.2023.

„Aerodromi Srbije“ d.o.o. Niš - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Fazne rekonstrukcije Aerodrom Ponikve

Na osnovu člana 20. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), u skladu sa članom 3., 4. i 5.

11.08.2023.

„BECHTEL ENKA UK LIMITED“ ogranak Beograd - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnja privremene baze postrojenja za izgradnju Moravskog koridora (Autoput E-761, Pojate – Preljina)

Na osnovu člana 20. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), u skladu sa članom 3., 4. i 5.

07.08.2023.