Пројекат санације, адаптације и реконструкције бродске преводнице ХЕ Ђердап 2

Пројекат санације, адаптације и реконструкције бродске преводнице ХЕ Ђердап 2

У складу са чланом 3. Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту (ЕСПОО Конвенција) обавештавамо Вас да се у Републици Србији планира реализација пројектасанације, адаптације и реконструкције бродске преводнице ХЕ Ђердап 2, на катастарским парцелама број 15809/4, 15809/5, 15809/6, 5675/2 и 5006 КО Душановац, на катастарској парцели број 7642/1 КО Михајловац и катастарској парцели број 6048/1 КО Прахово
Као потенцијално погођеној страни услед будуће реализације наведеног пројекта, у складу са чланом 3 и одлуком И/4 ЕСПОО Конвенције шаљемо Вам на разматрање обавештење (нотификацију) о планираним активностима. 

У складу са горе наведеним, молимо Вас да нас обавестите, али не касније од 6 недеље од дана пријема овог обавештења, о намери о учествовању/неучествовању у поступку процене утицаја на животну средину у прекограничном контексту. 

У случају да одлучите да учествујете у даљем поступку, молимо Вас да нам пошаљете и информације које ће садржати опис потенцијално угрожених чинилаца животне средине на територији Ваше државе услед реализације пројекта, а у складу са одлуком II/4 ЕСПОО Конвенције.

 Нотификација ESPOO Ђердап 2