Пројекат модернизације међународне пруге Београд – Будимпешта, деоница Soroksár - Kelebia

Пројекат модернизације међународне пруге Београд – Будимпешта, деоница Soroksár - Kelebia

На основу обавеза преузетих на основу одредби ЕСПОО Конвенције - процене утицаја пројеката на животну средину у прекограничном контексту, Министарство иностраних послова Maђарске је Министарству заштите животне средине Републике Србије доставило обавештење  (нотификацију)  у вези са Студијом о процени утицаја на животну средину за Пројекат модернизације међународне пруге Београд – Будимпешта, деоница Soroksár - Kelebia. С тим у вези, Министарство заштите животне средине Републике Србије даје следеће  

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да се комплетна документација у вези са Студијом о процени утицаја на животну средину за Пројекат модернизације међународне пруге Београд – Будимпешта, деоница Soroksár - Kelebia коју је Министарство иностраних послова Maђарске доставило Министарству заштите животне средине Републике Србије налази на службеном сајту Министарства. Увид у документацију (нотификацију) у вези са Студијом може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 428, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на горе наведеном службеном сајту Министарства. Рок за достављане коментара је 10. април 2021. године.