Документација у вези са Студијом о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње хидроелектране „Мрсово“, на реци Лим

Документација у вези са Студијом о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње хидроелектране „Мрсово“, на реци Лим

На основу обавеза преузетим на основу одредби ЕСПОО Конвенције - процене утицаја пројеката на животну средину у прекограничном контексту, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске је Министарству заштите животне средине Републике Србије доставило обавештење (нотификацију)  у вези са нацртом Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње хидроелектране „Мрсово“, на реци Лим, максималне инсталиране снаге 36,80 MW, на територији општине Рудо, Република Српска, Босна и Херцеговина, носиоца пројекта „Comsar Energy Hidro“ d.o.o. Бања Лука. С тим у вези, Министарство заштите животне средине Републике Србије даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да  се комплетна документација у вези са Студијом о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње хидроелектране „Мрсово“, на реци Лим, максималне инсталиране снаге 36,80 MW, на територији општине Рудо, Република Српска, Босна и Херцеговина, коју је Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске доставило Министарству заштите животне средине Републике Србије налази на службеном сајту министарства.

Увид у документацију (нотификацију) у вези са претходном проценом утицаја на животну средину за Пројекат изградње хидроелектране „Мрсово“, на реци Лим, максималне инсталиране снаге 36,80 MW може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 428 сваког радног дана од 11-14 часова, као и на горе наведеном  службеном сајту министарства.