Notifikacija za ESPOO konvenciju

NOTIFICATION TO AN AFFECTED PARTY OF A PROPOSED ACTIVITY UNDER ARTICLE 3 OF THE CONVENTION

NOTIFICATION TO AN AFFECTED PARTY OF A PROPOSED ACTIVITY UNDER ARTICLE 3 OF THE CONVENTION možete preuzeti

29.05.2024.

ESPOO notifikacija Bugarska

Dear Minister,

24.04.2024.

Nosilac projekta „Elixir Craft“ d.o.o. Šabac - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje otpada

Na osnovu čl. 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

15.03.2024.

Zahtev za odobravanje prethodne procene uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije uglja na površisnkom kopu „Gajići – Ugljevik istok 2“, opština Ugljevik

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

 

08.03.2024.

ESPOO notifikacija Bugarska

Na osnovu člana 10. tačka 1.

30.01.2024.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje farme za uzgoj svinja (1520 grla) i lagune za stajnjak u mestu Jama Mare

Na osnovu člana 3.  Konvencije o procene uticaja projekata na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu – ESPOO Konvencija, Ministarstvo životne sredine, voda i šuma Rum

15.12.2023.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta uklanjanja objekata na predloženoj lokaciji za izgradnju gasne elektrane Mass Mintia, opština Vetel, region Hunedoara

Na osnovu člana 3.  Konvencije o procene uticaja projekata na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu – ESPOO Konvencija, Ministarstvo životne sredine, voda i šuma Rum

15.12.2023.

Notifikacija oglas Rumunija autoput Tem - Mor

Na osnovu člana 3.  Konvencije o procene uticaja projekata na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu – ESPOO Konvencija, Ministarstvo životne sredine, voda i šuma Rumunije je Ministarst

02.08.2023.

Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje međunarodnog gasovoda Sotin – Bačko novo selo DN 800/75 bar, u Vukovarsko - sremskoj županiji, područje Grada Vukovara

Na osnovu obaveza preuzetim na osnovu odredbi ESPOO Konvencije - procene uticaja projekata na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, Ministarstvo gospodarstva i održ

16.06.2023.

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje autoputa Rača-Bijeljina-Brčko, deonica Rača-Bijeljina, na teritoriji grada Bijeljine

Na osnovu obaveza preuzetih na osnovu odredbi ESPOO Konvencije - procene uticaja projekata na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, Ministarstvo za prostorno uređen

24.04.2023.