Notifikacija za ESPOO konvenciju

ESPOO notifikacija Bugarska

Na osnovu člana 10. tačka 1.

30.01.2024.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje farme za uzgoj svinja (1520 grla) i lagune za stajnjak u mestu Jama Mare

Na osnovu člana 3.  Konvencije o procene uticaja projekata na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu – ESPOO Konvencija, Ministarstvo životne sredine, voda i šuma Rum

15.12.2023.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta uklanjanja objekata na predloženoj lokaciji za izgradnju gasne elektrane Mass Mintia, opština Vetel, region Hunedoara

Na osnovu člana 3.  Konvencije o procene uticaja projekata na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu – ESPOO Konvencija, Ministarstvo životne sredine, voda i šuma Rum

15.12.2023.

Notifikacija oglas Rumunija autoput Tem - Mor

Na osnovu člana 3.  Konvencije o procene uticaja projekata na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu – ESPOO Konvencija, Ministarstvo životne sredine, voda i šuma Rumunije je Ministarst

02.08.2023.

Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje međunarodnog gasovoda Sotin – Bačko novo selo DN 800/75 bar, u Vukovarsko - sremskoj županiji, područje Grada Vukovara

Na osnovu obaveza preuzetim na osnovu odredbi ESPOO Konvencije - procene uticaja projekata na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, Ministarstvo gospodarstva i održ

16.06.2023.

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje autoputa Rača-Bijeljina-Brčko, deonica Rača-Bijeljina, na teritoriji grada Bijeljine

Na osnovu obaveza preuzetih na osnovu odredbi ESPOO Konvencije - procene uticaja projekata na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, Ministarstvo za prostorno uređen

24.04.2023.

Notifikacija Rumunije za projekat Černa voda

Ministarstvo životne sredine Rumunije dostavilo je Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije Notifikaciju/Obaveštenje o planirano

08.07.2022.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje novih lučkih kapaciteta Luke Bogojevo

 

21.12.2021.

Dokumentacija u vezi sa Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje hidroelektrane „Mrsovo“, na reci Lim

Na osnovu obaveza preuzetim na osnovu odredbi ESPOO Konvencije - procene uticaja projekata na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, Ministarstvo za prostorno uređen

08.09.2021.

Environmental Impact Assessment study for the project of construction of new port capacities of the port of Prahovo

Based on the provisions of the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary context (the ESPOO Convention), please be informed that Ministry of constr

27.08.2021.