Notifikacija za ESPOO konvenciju

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture - Ažurirana Studija procene uticaja na životnu sredinu za projekat rehabilitacije, adaptacije i rekonstrukcija brodske brave HE „Đerdap 2“

RUMUNIJA

MINISTARTVO ŽIVOTNE SREDINE, VODA I ŠUMA

Gospodin Tánczos Barna, ministar

09.04.2021.

Projekat modernizacije međunarodne pruge Beograd – Budimpešta, deonica Soroksár - Kelebia

Na osnovu obaveza preuzetih na osnovu odredbi ESPOO Konvencije - procene uticaja projekata na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, Ministarstvo inostranih poslova

26.03.2021.

Projekat sanacije, adaptacije i rekonstrukcije brodske prevodnice HE Đerdap 2

U skladu sa članom 3.

26.01.2021.

Kompletna dokumentacija u vezi sa prethodnom procenom uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje novih blokova Termoelektrane „Ugljevik 3“

Na osnovu obaveza preuzetim na osnovu odredbi ESPOO Konvencije - procene uticaja projekata na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine je Minista
20.01.2020.

Obaveštenje u skladu sa čl. 10. Protokola o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ESPOO Konvencije

Ministarstvo životne sredine Rumunije dostavilo je Ministarstvu životne sredine Republike Srbije Notifikaciju/Obaveštenje o planiranoj realizaciji Energetske strategije

26.08.2019.

Obaveštenje u skladu sa čl. 3. ESPOO Konvencije

Ministarstvo životne sredine Rumunije dostavilo je Ministarstvu životne sredine Republike Srbije Notifikaciju/Obaveštenje o planiranoj realizaciji projekta "Poboljšanje

23.08.2019.

Obaveštenje o podnetoj notifikaciji u skladu sa ESPOO KONVENCIJOM za projekat „Interkonekcija nacionalnog gasnog sistema Rumunije sa odgovarajućim gasovodnim sistemom Republike Srbije uključujući napajanje, katodnu zaštitu i optička vlakna”

Ministarstvu zaštite životne sredine dostavljena je notifikacija za projekat „Interkonekcija nacionalnog gasnog sistema Rumunije sa sličnim gasovodnim sistemom Republike Srbije uključ
18.02.2019.

Strateške procene uticaja na životnu sredinu Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske (2014.-2030)

U skladu sa Protokolom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, u proceduri konsultacija o prekograničnom uticaju na
28.07.2017.

Uvid u sadržinu Strateške procena uticaja Nacionalnog programa za tretman istrošenog nuklearnog goriva i radioaktivnog otpada Mađarske

U skladu sa Protokolom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, u proceduri konsultac

06.04.2016.

Konsultacije o prekograničnom uticaju Plana upravljanja vodnim područjima Republike Hrvatske 2016.-2021

Na osnovu čl. 23., Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 88/10), kao i čl.10.

09.02.2016.