Rešenje o odbacivanju zahteva

Nosioca projekta:„Pitura” d.o.o.,,Zemun - Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta: Fabrike za proizvodnju visokokvalitetnih boja i lakova za drvo, metal, beton i puteve "Pitura" d.o.o.

Nosioca projekta: „Pitura” d.o.o.,,Zemun - Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta: Fabrike za

19.03.2024.

Nosioc projekta: „Nisar“ Stevanović Jovica PR, Zrenjanin - Rešenje o odbacivanju  Zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: Skladištenje neopasnog i opasnog otpada, na KP Br. 52/2 i 53/2 KO Aleksandrovo, opština Merošina

Nosioc projekta: „Nisar“ Stevanović Jovica PR, Zrenjanin - Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: Skladištenj

21.02.2024.

„AXSYNTHA“ d.o.o. Šabac - Rešenje o odbacivanju Zahteva za određivanje obima i sadržaja ažurirane studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Pogon za proizvodnju sintetičkih smola na delu KP 1/18 KO Jelenča, grad Šabac

Nosioca projekta: „AXSYNTHA“ d.o.o.

06.11.2023.

„Duda Invest“ d.o.o., Beograd - Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanju o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta Izgradnja postrojenja komprimovanog prirodnog gasa

Nosioca projekta: „Duda Invest“  d.o.o., Beograd - Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanju o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta Izgradnja postrojenj

25.10.2023.

„Tetra Pak Production” d.o.o., Novi Beograd - Rešenje o odbacivanju Zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta: Skladišta neopasnog i opasnog otpada, opština Gornji Milanovac

Nosioca projekta: „Tetra Pak Production” d.o.o., Novi Beograd - Rešenje o odbacivanju Zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na živo

24.10.2023.

Opština Aleksandrovac, za korisnika JKSP Aleksandrovac - Rešenje o odbacivanju Zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija i proširenje postrojenja za prečišćavanje vode Mitrovo polje u Aleksandrovcu

Nosioca projekta: Opština Aleksandrovac, za korisnika JKSP Aleksandrovac - Rešenje o odbacivanju Zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sr

24.10.2023.

Opština Rača - Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanju o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta: Postrojenja za prečišćavanje pijaće vode na KP br.235/3 KO Rača

Nosioca projekta: Opština Rača - Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanju o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta: Postrojenja za preči

23.10.2023.

AD „ELEKTROMREŽA SRBIJE“, Beograd - Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja platoa za demontiranu VN opremu i privremeno skladištenje otpada u TS Niš 2

Nosioca projekta: AD „ELEKTROMREŽA SRBIJE“, Beograd - Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja platoa

23.10.2023.

Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“, Beograd - Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Primena sistema bezmazutne potpale kotlovskog postrojenja blokova B1 i B2 - TE "Kostolav B"

Nosioca projekta: Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“, Beograd - Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu projekta: 

23.10.2023.

„NIS“ a.d. Novi Sad-Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Adaptacija sistema za doziranje aditiva u dizel gorivo prilikom utovara na autopretakalištu na skladištu naftnih derivata Smederevo

Nosioca projekta: „NIS“ a.d.

23.10.2023.