Rešenje o odbacivanju zahteva

“MG Serbien d.o.o.” - Rešenje o odbacivanju zahteva za određivanje obima i sadržaja ažurirane Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

“MG Serbien d.o.o.” - Rešenje o odbacivanju zahteva za određivanje obima i sadržaja ažurirane Studije o proceni uticaja na životnu sredinu može

31.03.2023.

Ovčar-Kablar Tekovine d.o.o. - Rešenje o odbacivanju zahteva za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Ovčar-Kablar Tekovine d.o.o.

21.03.2023.

JP „Beogradska tvrđava“ - Rešenje o odbacivanju zahteva za mišljenje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

JP „Beogradska tvrđava“ - Rešenje o odbacivanju zahteva za mišljenje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izg

21.03.2023.

"Bin Commerce" d.o.o., Beograd - Rešenje o odbacivanju Zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta: Pogon Ksantata 3 (KP 1020/10, 2881 i 2885 sve KO Dedine) Kruševac

Rešenje o odbacivanju Zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta: Pogon Ksantata 3 (KP 1020/10, 2881 i 2885 sve KO Dedine) Kruševac mož

02.02.2023.

„Duda Invest“ d.o.o., Beograd - Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu

Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu projekta:

26.01.2023.

Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu GRAMMER SYSTEM

Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu projekta:

18.01.2023.

"MARLO GREEN" d.o.o, Beograd - poništaj Rešenja

Na osnovu člana 10. stav 7. i člana 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br.

23.09.2022.

„TRAYAL Korporacija” AD,Kruševac - Rešenje o odbacivanju Zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta: Pogona za konfekcioniranje i kompletiranje poluproizvoda u neelektrični detonator sistema „NONEL“

„TRAYAL Korporacija” AD,Kruševac - Rešenje o odbacivanju Zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu možete preuzeti 

05.04.2022.

„TRAYAL Korporacija” AD, Kruševac - Rešenje o odbacivanju Zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta: Pogona za proizvodnju uniformno cilindrično namotane gorive trake, sa pratećim energetskim i inf

„TRAYAL Korporacija” AD, Kruševac - Rešenje o odbacivanju Zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu možete preuzeti 

05.04.2022.

„TRAYAL KORPORACIJA“ A.D. Kruševac - Rešenje o odbacivanju Zahteva za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: „Izgradnja Eko Park Trajal Kruševac-Postrojenje za tretman otpada plazma postupkom i insineracijom

„TRAYAL KORPORACIJA“ A.D.

05.04.2022.