„TRAYAL KOРПОРАЦИЈА“ А.Д. Крушевац - Решење о одбацивању Захтева за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: „Изградња Еко Парк Трајал Крушевац-Постројење за третман отпада плазма поступком и инсинерацијом

„TRAYAL KOРПОРАЦИЈА“ А.Д. Крушевац - Решење о одбацивању Захтева за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: „Изградња Еко Парк Трајал Крушевац-Постројење за третман отпада плазма поступком и инсинерацијом

„TRAYAL KOРПОРАЦИЈА“ А.Д. Крушевац - Решење о одбацивању Захтева за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину можете преузети овде.