„ELIAS ECO“ D.O.O. Београд - Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Спалионица медицинског отпада на локацији у Пожаревцу КП бр.19331/1 КО Пожаревац

„ELIAS ECO“ D.O.O. Београд - Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Спалионица медицинског отпада на локацији у Пожаревцу КП бр.19331/1 КО Пожаревац

„ELIAS ECO“ D.O.O. Београд - Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину можете преузети овде.