Rešenje o saglasnosti na studije o proceni uticaja

Rešenje o davanju saglasnosti nosiocu projekta „EKSPLOKAM“ d.o.o. Blace, na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao tehničko – građevinskog kamena ležišta „Bela Stena“ u selu Žunje, opština Brus

Na osnovu čl. 25. i čl. 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

29.11.2023.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta:izgradnje obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko reke Dunav na trasi državnog puta IIA reda br.111 na k.p. br.4227/4 i 4440 KO Novi Sad II i drugim k.p u KO S. Kamenica

Na osnovu čl. 25. i 29.

14.11.2023.

''Beaz - Plus''d.o.o, iz Aranđelovca-Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije mermera, krečnjaka i dolomita kao karbonatne sirovine i sirovine za TGK iz ležišta ''Vinogradi'',KO Banja, SO Aranđelovac

Na osnovu čl. 25. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

13.11.2023.

I&M Veljko d.o.o. - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao sirovine za tehničko građevinski kamen u ležištu ''Bećar brdo''

Na osnovu čl. 25., i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

26.10.2023.

„Koridori Srbije“ d.o.o., Beograd - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat autoput Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, deonica 1: Beograd-Zrenjanin od km 0+000,00 do km 67+662,474

Na osnovu člana 25. i člana 29.

26.10.2023.

JP „Putevi Srbije“ Beograd - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta fazne izgradnje I faze Severne obilaznice grada Kragujevca (saobraćajnica IB reda), teritorija grada Kragujevca

Na osnovu člana 25. i člana 29.

26.10.2023.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu sredinu projekta izgradnje objekta Beogradski metro, Linija 1, Faza 1

Na osnovu čl. 25. i čl. 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

16.10.2023.

„Henkel Srbija“d.o.o. Beograd-Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu:Dogradnja, rekonstrukcuja i prenamena objekta za proizvodnju deterdženata za mašinsko pranje rublja i proizvodnju kuglica za osvežavanje i negu toaleta

Na osnovu člana 25. i člana 29.

02.10.2023.

Jablanovica d.o.o. - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za dekontaminaciju i rasklapanje otpadnih vozila, kao i skladištenja generisanog otpada, KO Raška, SO Raška

Na osnovu čl. 25., i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

21.09.2023.

BECHTEL ENKA UK LIMITED“ ogranak Beograd-Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - izgradnja privremene baze postrojenja za izgradnju Moravskog koridora (Autoput E-761, Pojate – Preljina)

Na osnovu člana 25. i člana 29.

13.09.2023.