Rešenje o saglasnosti na studije o proceni uticaja

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u kompleksu Termoelektrane "Nikola Tesla B", na katastarskim parcelama KO Ušće

Na osnovu člana 25. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br.

27.01.2023.

GU Grada Beograda - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Fazne izgradnje Regionalnog vodovoda Makiš – Mladenovac

Na osnovu čl. 25., i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

25.01.2023.

JP „Putevi Srbije“ Beograd - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu sredinu projekta izgradnje mosta na Dunavu kod Bačke Palanke

Na osnovu čl. 25. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

23.01.2023.

''Dahop Utva'' d.o.o. Aleksinac - Rešenje o saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta pogona/linije za toplo cinkovanje čeličnih traka, na k.p. broj 2788, KO Aleksinac varoš, SO Aleksinac

Na osnovu čl. 25., i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

16.01.2023.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja objekata u kompleksu fabrike kamene vune "Knauf Insulation" u Surdulici

Na osnovu člana 25. i člana 29.

14.11.2022.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda na delu KP 5112/16 KO Palilula, čiji je nosilac projekta „Smurfit Kappa“ d.o.o.

Na osnovu člana 25. i člana 29.

28.10.2022.

''Balkania L.T.D.'' d.o.o., Koceljeva - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije postojećih objekata u okviru proizvodnog dela kompleksa fabrike za proizvodnju pirotehničkih sredstava u Koceljevi

Na osnovu čl. 25. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

21.10.2022.

„SERBIA ZIJIN COPPER“ d.o.o. Bor - Rešenje o davanju saglasnosti studiju o proceni uticaja na životnu sredinu  glavnog rudarskog projekta postrojenja za tretman otpadnih rudničkih voda

Na osnovu čl. 25. i čl. 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

15.09.2022.

“ SERBIA ZIJIN COPPER“ d.o.o. Bor - Rešenje o davanju saglasnosti studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta proširenja odlagališta raskrivke „Saraka“

Na osnovu čl. 25. i čl. 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

15.09.2022.

JP ''Elektromreža Srbije'' - Rešenje o saglasnosti na studije o proceni uticaja

Na osnovu čl. 25., i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

29.08.2022.