Rešenje o potrebi i o određivanju obima i sadržaja

Rešenje o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - fazne izgradnje dela kompleksa apart-hotela "Jelkice" na Jabučkom Ravništu na Staroj planini

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

06.09.2021.

Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja silosa filterske prašine, na k.p. broj 2226 KO Popovac, Opština Paraćin

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29.

21.07.2021.

Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja silosa vrućeg brašna, na k.p. broj 2226 KO Popovac, Opština Paraćin

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29.

21.07.2021.

“TRGOMATIK” D.O.O. - Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Priključni gasovod sa glavnom proizvodnom stanicom za komprimovani prirodni gas na teritoriji GO Surčin

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29.

21.07.2021.

"Hemofarm" a.d. Vršac - Rešenje o potrebi i o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta adaptacije prostora mašinskog pakovanja i rekonstrukcije instalacija u pogonu Šabac

Na osnovu čl. 10. stav 7. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

09.07.2021.

JP "Elektroprivreda Srbije" - Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na živ. sredinu projekta: Izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova blokova B1 i B2, na lokaciji TE "Nikola Tesla B"

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29.

25.06.2021.

"HENKEL Srbija" d.o.o. - Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja fabrike za proizvodnju kapsula za mašinsko pranje rublja - KO Dedina, grad Kruševac

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29.

24.06.2021.

Opština Negotin - Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja vodovodne mreže i mreže fekalne i atmosferske kanalizacije kompleksa Rajačke Pimnice

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29.

28.05.2021.

"AZVIRT BALKAN CONSTRUCTION" DOO - Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja privremene instalacije komprimovanog prirodnog gasa na KO Kneževac - Rakovica

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29.

28.05.2021.

"Vorwerk Autotec Serbia" d.o.o., "Vorwerk Drivetec Serbia" d.o.o., "Eldisy Serbia" d.o.o. - Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proc. uticaja na živ. sred. projekta na kat. parc. br. 2138/1 KO Preljina, Čačak

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29.

18.05.2021.