Rešenje o potrebi i o određivanju obima i sadržaja

„Aerodromi Srbije“ d.o.o., Niš - Rešenje o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - izgradnja rulne staze sa pripadajućom izolovanom pozicijom za parkiranje vazduhoplova na aerodromu „Konstantin Veliki“

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

20.03.2023.

„Koridori Srbije“ d.o.o Beograd - Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat autoput Beograd-Zrenjanin-Novi Sad

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

31.01.2023.

Rešenje o potrebi i o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta ''Industrijski kompleks Minth Automotive Europe – proizvodni objekat VI'', grad Loznica

Na osnovu čl. 10. stav 7. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

27.12.2022.

Kolubara d.o.o., Mionica – Rešenje o prekidu postupka

Rešenje o prekidu postupka možete preuzeti

11.10.2022.

„Bechtel ENKA UK Limited“ - Rešenje o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - izgradnja privremene baze postrojenja za izgradnju Moravskog koridora

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

06.09.2022.

„Bechtel ENKA UK Limited“ - Rešenje o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - izgradnja privremene baze postrojenja za izgradnju Moravskog koridora

06.09.2022.

JP ''Elektroprivreda Srbije'' ogranak „HE Đerdap“ Kladovo, Beograd - Rešenje o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

29.08.2022.

„Aerodromi Srbije“ d.o.o. Niš, Ulica vazduhoplovaca 24, 18 106 Niš - Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Fazne rekonstrukcije Aerodrom Ponikve

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29.

18.07.2022.

Opština Majdanpek, Svetog Save bb - Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: zaštite zapadne obale Dunava u Donjem Milanovcu od štetnog dejstva talasa

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29.

13.05.2022.

''Moravacem“ d.o.o.-Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Upotreba neopasnih otpada kao alternativnih sirovina u sirovinskoj mešavini u postojećim postrojenjima

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29.

04.05.2022.