Rešenje o određivanju obima i sadržaja

ešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje pogona za proizvodnju slavina u Valjevu – Livnica, faza 3 – galvanizacija, u okviru proizvodnog kompleksa, Grad Valjevo

Na osnovu čl. 14. stav 4. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

29.02.2024.

Nosioc projekta, JP „Putevi Srbije“ - Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta fazne izgradnje brze saobraćajnice IB reda, od Kragujevca do veze sa državnim putem reda IA-A5 (E761) u Mrčajevcima

Na osnovu čl. 14. stav 4. i čl. 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

14.02.2024.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnja terminala sumporne kiseline na kp.br. 2300/1 KO Prahovo, na teritoriji opštine Negotin, nosioca projekta „Elixir Prahovo“ Prahovo

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

25.01.2024.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije dolomita kao karbonatne sirovine na površinskom kopu „Vukovac” kod Despotovca

Na osnovu čl. 14. stav 4. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

12.01.2024.

''Zorka - keramika'' d.o.o, iz Beograda - Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije gline iz ležišta ''Damnjanovića brdo'' i ''Latkovac''

Na osnovu čl. 14. stav 4, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

10.01.2024.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje kompleksa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na KP br. 6089, KO Kraljevo u Kraljevu

Na osnovu čl. 14. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

27.11.2023.

JP „Putevi Srbije“ Beograd - Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – izgradnja brze saobraćajnice IB reda: Slepčević – granični prelaz Badovinci (Pavlovića most)

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

03.11.2023.

„Infrastruktura železnice Srbije“, Beograd - Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – rekonstrukcija železničke pruge Beograd (Centar) – Resnik – Požega – Vrbnica – državna granica sa Crnom Gorom

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

11.10.2023.

JP „Putevi Srbije“ Beograd - Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – izgradnja brze saobraćajnice IB reda: Slepčević – granični prelaz Badovinci (Pavlovića most)

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

29.09.2023.

„Serbia Zijin Copper“ d.o.o. Bor - Rešenje kojim se nosiocu projekta određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu  projekta proširenja površinskog kopa Veliki Krivelj prema severeozapadu za kapacitet 10,6 h 106 tona rude godišnje

Na osnovu čl. 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

18.09.2023.