Rešenje o određivanje obima i sadržaja

JP „Putevi Srbije“, Bulevar kralja Aleksandra 282 11050 Beograd 22-Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta tunela ispod prevoja Kadinjača na državnom putu IB reda br. 2

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29.

29.04.2022.

Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje stalne deponije viška zemljanog materijala iz iskopa za potrebe izvođenja radova na trasi budućeg državnog puta A2 (Autoput E-763), Beograd –Južni Jadran

Na osnovu čl. 14. stav 4. i čl. 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

29.03.2022.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat eksploatacije krečnjaka kao sirovine za TGK u ležištu „Drenjar - Stenje“ kod Turije

Na osnovu čl. 14. stav 4. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

15.03.2022.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta revitalizacije, modernizacije, povećanja snage i stepena korisnosti proizvodnih agregata HE ''Đerdap 2''

Na osnovu čl. 14. stav 4. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

26.01.2022.

„BOSIL - METAL“ d.o.o. Bosilegrad - Rešenje o određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu  projekta eksploatacije Pb, Zn i Cu rude iz ležišta „Podvirovi“ i „Popovica“ na području Karamanice kod Bosilegrada

Na osnovu čl. 14.  i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

14.01.2022.

Rešenje kojim se nosiocu projekta „PWW Deponija Dva“ d.o.o. Leskovac, Bulevar oslobođenja 147, Leskovac, određuje obim i sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Na osnovu čl. 14. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne srdine daje sledeće

15.11.2021.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK ležišta „Varnica“ kod Ražnja

Na osnovu čl. 14.stav 4. i  člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

25.10.2021.

„ENERGETIKA“d.o.o Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija kotlarnice "Zastava", na KP 7405/12 KO Kragujevac 1 i rekonstrukcija dela vrelovoda od termocentrale TC-1 do termocentrale TC-2

Na osnovu člana 14. stav 4. i člana 29.

06.10.2021.

"RIO SAVA EXPLORATION" d.o.o., Beograd - Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta podzemne eksploatacije ležišta litijuma i bora "Jadar"

Na osnovu čl. 14. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

28.08.2021.

Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja brze saobraćajnice državnog puta IB reda br.26  deonica Šabac - Loznica

Na osnovu člana 14. stav 4. i člana 29.

27.08.2021.