Rešenje o određivanje obima i sadržaja

„Beogradski metro i voz“  Beograd - Rešenje kojim se nosiocu projekta JKP za izgradnju i obavaljanje prevoza putnika metroom i razvoj gradske železnice u Beogradu određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu  projekta  izgradnje objekta

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

12.09.2022.

''MARLO GREEN'' d.o.o, iz Beograda, ul. Generala Nikodija Stefanovića 3 - Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za upravljanje medicinskim otpadom

Na osnovu čl. 14. stav 4. i čl. 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

 

16.08.2022.

JP „Putevi Srbije“ Beograd - Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – fazne izgradnje brze saobraćajnice - državnog puta IB reda od čvora Dušanovac do kraja KO Prahovo i rekonstrukciju delova državnih put

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

09.08.2022.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – izgradnja mosta preko reke Dunav kod Ade Huje sa pristupnim petljama i delom Višnjičke ulice

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

27.06.2022.

„Serbia Zijin Copper“ d.o.o. Bor - Rešenje kojim se određuje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Povećanje kapaciteta fabrike kreča „Zagrađe“

Na osnovu člana 14. stav 4. i člana 29.

23.06.2022.

JP „Putevi Srbije“, Bulevar kralja Aleksandra 282 11050 Beograd 22-Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta tunela ispod prevoja Kadinjača na državnom putu IB reda br. 2

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29.

29.04.2022.

Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje stalne deponije viška zemljanog materijala iz iskopa za potrebe izvođenja radova na trasi budućeg državnog puta A2 (Autoput E-763), Beograd –Južni Jadran

Na osnovu čl. 14. stav 4. i čl. 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

29.03.2022.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat eksploatacije krečnjaka kao sirovine za TGK u ležištu „Drenjar - Stenje“ kod Turije

Na osnovu čl. 14. stav 4. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

15.03.2022.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta revitalizacije, modernizacije, povećanja snage i stepena korisnosti proizvodnih agregata HE ''Đerdap 2''

Na osnovu čl. 14. stav 4. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

26.01.2022.

„BOSIL - METAL“ d.o.o. Bosilegrad - Rešenje o određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu  projekta eksploatacije Pb, Zn i Cu rude iz ležišta „Podvirovi“ i „Popovica“ na području Karamanice kod Bosilegrada

Na osnovu čl. 14.  i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

14.01.2022.