Rešenje o određivanju obima i sadržaja

Rešenje kojim se nosiocu projekta „SERBIA ZIJIN COPPER“ d.o.o. Bor, određuje obim i sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu dopunskog rudarskog projekta otkopavanja površinskog kopa Severni Revir u rudniku bakra Majdanpek, Majdanpek

Na osnovu čl. 14.  i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

06.06.2024.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja ažurirane studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu - dogradnja postojećih objekata fabrike za proizvodnju poliuretanskih sunđera

Na osnovu čl. 14. stav 4. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

04.06.2024.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija objekta peći P1 sa aneksom, izgradnja mostovskih i ramovskih konstrukcija i ukopanih rezervoara hidrantske vode, teritorija opštine Paraćin

Na osnovu čl. 14. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

28.05.2024.

Rešenje o obimu i sadržaju studije o proceni uticaja „Putevi“ – Ivanjica: eksploatacija krečnjaka kop Raščići

Na osnovu čl. 14. stav 4. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

 

07.05.2024.

Rešenje kojim se nosiocu projekta JKP za izgradnju i obavaljanje prevoza putnika metroom i razvoj gradske železnice u Beogradu  „Beogradski metro i voz“  Beograd

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

10.04.2024.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: izgradnja terminala za rasute terete nove luke u Beogradu

Na osnovu čl. 14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

09.04.2024.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao tehničkog građevinskog kamena na površinskom kopu ''Tonjak'' kod Sjenice

Na osnovu čl. 14. stav 4. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

26.03.2024.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Fazna dogradnja objekta pripreme papirne mase, Umka, Beograd – Čukarica

Na osnovu čl. 14. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

07.03.2024.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje pogona za proizvodnju slavina u Valjevu – Livnica, faza 3 – galvanizacija, u okviru proizvodnog kompleksa, Grad Valjevo

Na osnovu čl. 14. stav 4. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

29.02.2024.

Nosioc projekta, JP „Putevi Srbije“ - Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta fazne izgradnje brze saobraćajnice IB reda, od Kragujevca do veze sa državnim putem reda IA-A5 (E761) u Mrčajevcima

Na osnovu čl. 14. stav 4. i čl. 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

14.02.2024.