Rešenje o određivanju obima i sadržaja

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dalekovoda DV 2x400 kV TS Bajina Bašta – državna granica CG i državna granica BiH

Na osnovu čl. 14. stav 4. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

25.05.2023.

Rešenje o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija dela postojećeg objekta br. 1, Galenika na kat. parceli KO Zemun polje

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09), daje sledeće

19.05.2023.

JP „Elektroprivreda Srbije“ ogranak RB „Kolubara“ Lazarevac - Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

07.04.2023.

„BEO ČISTA ENERGIJA“ d.o.o. Beograd - Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje nove deponije sa pratećim sadržijama na lokaciji Vinča, Gradska opština Grocka, Grad Beograd

Na osnovu čl. 14. i  29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

08.03.2023.

„Koridori Srbije“ d.o.o Beograd - Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat autoput Beograd-Zrenjanin-Novi Sad

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

10.02.2023.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje pogona za proizvodnju slavina u Valjevu – Livnica

Na osnovu čl. 14. stav 4. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09) daje sledeće

28.10.2022.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacija krečnjaka kao sirovine za tehničko građevinski kamen u ležištu „Kulare“, selo Jabukovac kod Negotina

Na osnovu čl. 14. stav 4. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

26.10.2022.

JP „Putevi Srbije“ - Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – fazne izgradnje I faze Severne obilaznice grada Kragujevca

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

10.10.2022.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije proizvodnih agregata na HE Vrla 1, HE Vrla 2, HE Vrla 3 i HE Vrla 4, čiji se objekti nalaze na teritoriji SO Surdulica i SO Vladičin Han

Na osnovu čl. 14. stav 4. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

10.10.2022.

„Beogradski metro i voz“  Beograd - Rešenje kojim se nosiocu projekta JKP za izgradnju i obavaljanje prevoza putnika metroom i razvoj gradske železnice u Beogradu određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu  projekta  izgradnje objekta

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

12.09.2022.