Rešenja o potrebi izrade procene uticaja

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - rekonstrukcija postojeće poletno-sletne staze (12-30) na aerodromu „Nikola   Tesla“

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

 

22.09.2022.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – izgradnja mosta preko reke Crnice na d.p. IIB reda br. 388, na km 17+835, deonica Sisevac

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

16.09.2022.

„Nikola  Tesla“ - Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - izgradnja objekta za privremeno skladištenje opasnog otpada u restriktivnoj zoni aerodroma „Nikola  Tesla“ na delu k.p. br. 5265 KO Surčin

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

06.09.2022.

„DORADO“ d.o.o. Kragujevac - Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat: Mobilno postrojenje za tretman neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije (proizvođač „Jansen“ model 1050)

Na osnovu čl. 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

06.09.2022.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije TS 400/220 kV Obrenovac

Na osnovu čl. 10. stav 7. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

29.08.2022.

TS Bor 1, uvođenje u PRP 110 kV Crni vrh 1 - Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dalekovoda DV 110 kV br. 122B TS Petrovac

Na osnovu čl. 10. stav 7. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

22.08.2022.

KP „Duboko“ Užice, Duboko bb 31000 Užice - Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta: Mobilno postrojenje za tretman otpada (usitnjavanje) – drobilica

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29.

17.08.2022.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izmeštanja pojedinačnih elektroprenosnih stubova dalekovoda 110 kV broj 1183 TS Čačak 3 – TS Gornji Milanovac na poddeonici 9: Mrčajevci – Preljina, na teritoriji grada Čačk

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

15.08.2022.

Projekat za novu gradnju objekta Dalekovod 110 kV br.177 TS Bor 2-TS Majdanpek 2, uvođenje u PRP 110 kV Crni vrh 1“ - Rešenje kojim se odlučuje se da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu

Na osnovu čl. 10, stav 5., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

12.08.2022.

KO Kragujevac 3, grad Kragujevac - Rešenje kojim se odlučuje se da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat Postrojenje za tretman infektivnog medicinskog otpada na katastarskoj parceli br. 10534

Na osnovu čl. 10, stav 5., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

09.08.2022.