Ostalo

Obaveštenje o objavljivanju na uvid dokumentacije za projekat regionalne deponije komunalnog (neopasnog) otpada „Kalenić“

Za potrebe projekta regionalne deponije komunalnog (neopasnog) otpada „Kalenić“ u opštini Ub u Kolubarskom regionu, 2020.godine je pripremljena Ažurirana studija o procen

05.08.2021.

INFORMACIJA O DAVANjU NA KORIŠĆENjE ELEKTRIČNIH ČISTILICA PO OSNOVU JAVNOG POZIVA JEDNICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PRIJAVU POTREBA ZA OPREMOM ZA SAKUPLjANjE OTPADA

Zakonom o budžetu za 2021.

30.07.2021.

INFORMACIJA O DAVANjU NA KORIŠĆENjE KANTI I KONTEJNERA PO OSNOVU JAVNOG POZIVA JEDNICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PRIJAVU POTREBA ZA OPREMOM ZA SAKUPLjANjE OTPADA

Zakonom o budžetu za 2021.

26.07.2021.