Ostalo

INFORMACIJA O DAVANjU NA KORIŠĆENjE KAMIONA PO OSNOVU JAVNOG POZIVA JEDNICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PRIJAVU POTREBA ZA OPREMOM ZA SAKUPLjANjE OTPADA

Zakonom o budžetu za 2023.

30.05.2023.

INFORMACIJA O DAVANjU NA KORIŠĆENjE KANTI I KONTEJNERA PO OSNOVU JAVNOG POZIVA JEDNICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PRIJAVU POTREBA ZA OPREMOM ZA SAKUPLjANjE OTPADA

Zakonom o budžetu za 2023.

05.04.2023.

GODIŠNjI PLAN RASPISIVANjA JAVNOG KONKURSA ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU PROJEKTIMA CIVILNOG DRUŠTVA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U 2023. GODINI

U skladu sa članom 4. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja

31.01.2023.

Javna nabavka za usluge Nadzora nad radovima na izgradnji nove sanitarne deponije i odgovarajuće infrastrukture regionalni centar Kalenić

U okviru Programa za čvrsti otpad  u Srbiji, koji se finansira iz Ugovora o zajmu između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj i Ugovora o kreditnom aranžm

25.01.2023.

Javna nabavka za izgradnju nove sanitarne deponije i odgovarajuće infrastrukture - regionalni centar Kalenić

U okviru Programa za čvrsti otpad u Srbiji, koji se finansira iz Ugovora o zajmu između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj i Ugovora o kreditnom aranžma

13.01.2023.

Javna nabavka za izbor konsultanta za izradu studija i pripremu tenderskih dokumenata (roba i radovi) finansiranih u okviru Projekta

U okviru Programa za čvrsti otpad u Srbiji, koji se finansira iz Ugovora o zajmu između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj i

11.10.2022.

INFORMACIJA O DAVANjU NA KORIŠĆENjE KAMIONA PO OSNOVU JAVNOG POZIVA JEDNICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PRIJAVU POTREBA ZA OPREMOM ZA SAKUPLjANjE OTPADA

Zakonom o budžetu za 2022.

14.09.2022.

Ugovor za radove za izgradnju pristupnog puta, snebdevanje vodom i distributivnu mrežu – Nova Varoš ( Works Contract For The Construction Of Access Road, Water Supply And Electric Power Supply Line - Nova Varos)

U okviru Programa za čvrsti otpad  u Srbiji, koji se finansira iz Ugovora o zajmu između Republike Srbije i  Evropske banke za obnovu i razvoj i  Ugovora o kreditnom aranžmanu između Republike Srbi

02.09.2022.

Obaveštenje o urađenim dokumentima u okviru faze 2 Projekta - Program za čvrst otpad

U okviru Programa za čvrsti otpad  u Srbiji- Faza 2, koji se finansira iz Ugovora o zajmu između Republike Srbije i  Evropske banke za obnovu i

03.08.2022.

INFORMACIJA O DAVANjU NA KORIŠĆENjE KANTI I KONTEJNERA PO OSNOVU JAVNOG POZIVA JEDNICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PRIJAVU POTREBA ZA OPREMOM ZA SAKUPLjANjE OTPADA

Zakonom o budžetu za 2022.

18.03.2022.