Ostalo

INFORMACIJA O DAVANjU NA KORIŠĆENjE KAMIONA PO OSNOVU JAVNOG POZIVA JEDNICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PRIJAVU POTREBA ZA OPREMOM ZA SAKUPLjANjE OTPADA

Zakonom o budžetu za 2022.

14.09.2022.

Ugovor za radove za izgradnju pristupnog puta, snebdevanje vodom i distributivnu mrežu – Nova Varoš ( Works Contract For The Construction Of Access Road, Water Supply And Electric Power Supply Line - Nova Varos)

U okviru Programa za čvrsti otpad  u Srbiji, koji se finansira iz Ugovora o zajmu između Republike Srbije i  Evropske banke za obnovu i razvoj i  Ugovora o kreditnom aranžmanu između Republike Srbi

02.09.2022.

Obaveštenje o urađenim dokumentima u okviru faze 2 Projekta - Program za čvrst otpad

U okviru Programa za čvrsti otpad  u Srbiji- Faza 2, koji se finansira iz Ugovora o zajmu između Republike Srbije i  Evropske banke za obnovu i

03.08.2022.

INFORMACIJA O DAVANjU NA KORIŠĆENjE KANTI I KONTEJNERA PO OSNOVU JAVNOG POZIVA JEDNICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PRIJAVU POTREBA ZA OPREMOM ZA SAKUPLjANjE OTPADA

Zakonom o budžetu za 2022.

18.03.2022.

Javna nabavka za izbor konsultanta za podršku Odboru za sprovođenje projekta

U okviru Programa za čvrsti otpad  u Srbiji, koji se finansira iz Ugovora o zajmu između Republike Srbije i  Evropske banke za obnovu i razvoj i  Ugovora o kreditnom aran

18.02.2022.

Godišnji plan raspisivanja Javnog konkursa za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2022. godini

U skladu sa članom 4.

01.02.2022.

INFORMACIJA O DAVANjU NA KORIŠĆENjE KAMIONA SMEĆARA PO OSNOVU JAVNOG POZIVA JEDNICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PRIJAVU POTREBA ZA OPREMOM ZA SAKUPLjANjE OTPADA

Zakonom o budžetu za 2021.

10.12.2021.

Obaveštenje o objavljivanju na uvid dokumentacije za projekat regionalne deponije komunalnog (neopasnog) otpada „Kalenić“

Za potrebe projekta regionalne deponije komunalnog (neopasnog) otpada „Kalenić“ u opštini Ub u Kolubarskom regionu, 2020.godine je pripremljena Ažurirana studija o procen

05.08.2021.

INFORMACIJA O DAVANjU NA KORIŠĆENjE ELEKTRIČNIH ČISTILICA PO OSNOVU JAVNOG POZIVA JEDNICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PRIJAVU POTREBA ZA OPREMOM ZA SAKUPLjANjE OTPADA

Zakonom o budžetu za 2021.

30.07.2021.

INFORMACIJA O DAVANjU NA KORIŠĆENjE KANTI I KONTEJNERA PO OSNOVU JAVNOG POZIVA JEDNICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PRIJAVU POTREBA ZA OPREMOM ZA SAKUPLjANjE OTPADA

Zakonom o budžetu za 2021.

26.07.2021.