Zahtevi

Zahtev za reviziju integrisane dozvole od operatera „MESSER TEHNOGAS“ a.d. Beograd, Banjički put 62, Rakovica

Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.

23.03.2022.

Zahtev za reviziju integrisane dozvole od operatera „MORAVACEM“ d.o.o. iz Popovca

Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.

08.11.2021.

Zahtev za izdavanje integrisane dozvole od operatera HBIS GROUP SERBIA Iron & Steel, d.o.o. Beograd – Ogranak Smederevo

Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.

10.09.2021.

Zahtev za izdavanje integrisane dozvole od operatera IGM „Mladost“ d.o.o. Leskovac

Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.

07.06.2021.

Zahtev za izdavanje integrisane dozvole od operatera Carlsberg  Srbija d.o.o. Čelarevo

Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:  

25.12.2020.

Zahtev za izdavanje integrisane dozvole od operatera APATINSKA PIVARA DOO Apatin

Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (''Službeni glasnik RS'', br.
23.10.2020.

Zahtev za izdavanje integrisane dozvole od operatera VIBAC BALCANI d.o.o. Kočino Selo

Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (''Službeni glasnik RS'', br.
07.11.2019.

Zahtev za izdavanje integrisane dozvole od operatera CRH (Srbija) d.o.o. Popovac

Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.
05.08.2019.

Zahtev za izdavanje integrisane dozvole od operatera IGM „MLADOST“ d.o.o. Leskovac

Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.
08.07.2019.

Zahtev za reviziju integrisane dozvole od operatera ''Messer Tehnogas'' AD

Na osnovu člana 18, a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (''Službeni glasnik RS'', br.
23.08.2018.