Нацрт интегрисане дозволе за постројење CRH (Srbija) d.о.о. Поповац

Нацрт интегрисане дозволе за постројење CRH (Srbija) d.о.о. Поповац

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:  

ОБАВЕШТЕЊЕ о израђеном нацрту интегрисане дозволе

 Обавештава се заинтересована јавност да је у Министарству заштите животне средине израђен нацрт интегрисане дозволе за постројење CRH (Srbija) d.о.о. Поповац, број захтева: 353-01-00013/2019-03, за рад целокупног постројења и обављање активности производње цемента на локацији у Поповцу, Параћин, на к.п.бр. 2226 КО Поповац и 4501/2, 4599/3, 4598/4, 4598/5, 6673, 4600/3, 4600/4, 4600/5, 4600/7, 4598/6, 4598/3, 4598/8, 4599/2, 4599/4, 4501/1, 4500, 4499, 4523, 4602/2, 4602/3 КО Буљане. Увид у израђени нацрт интегрисане дозволе може се извршити на сајту Министарства, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Заинтересована јавност може доставити мишљење на урађени нацрт интегрисане дозволе, овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.