Nacrti

NACRT REŠENjA o izdavanju integrisane dozvole

Na osnovu člana 15. stav 4.

10.11.2023.

OBAVEŠTENjE o izrađenom nacrtu integrisane dozvole

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.

10.11.2023.

Nacrt integrisane dozvole za operatera Titan Cementara Kosjerić d.o.o.

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.

07.06.2023.

Izrađen nacrt integrisane dozvole - "ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA"d.o.o. Šabac

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (''Službeni glasnik RS'', br.

26.12.2022.

OBAVEŠTENjE o izrađenom nacrtu integrisane dozvole

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.

01.09.2022.

Nacrt integrisane dozvole za operatera Titan Cementara Kosjerić d.o.o.

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (''Službeni glasnik RS'', br.

26.07.2022.

Nacrt integrisane dozvole za operatera HBIS GROUP SERBIA Iron & Steel, d.o.o. Beograd

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 25/15 i 109/21), daje sledeće:

 

15.06.2022.

Nacrt revizije integrisane dozvole za operatera ,,Messer Tehnogas“ A.D.Beograd

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.

06.06.2022.

Nacrt za reviziju integrisane dozvole postrojenje „MORAVACEM“ d.o.o. Popovac

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.

16.12.2021.

Nacrt integrisane dozvole za postrojenje IGM „MLADOST“ d.o.o. Leskovac

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.

01.11.2021.