Izdate dozvole

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za postrojenje CRH (Srbija) d.o.o. Popovac

Na osnovu člana 15., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.
26.10.2020.

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera „VIBAC BALCANI“ d.o.o.

Na osnovu člana 15., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (''Službeni glasnik RS'', br.
02.06.2020.

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za postrojenje IGM „MLADOST“ d.o.o. Leskovac

Na osnovu člana 15., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.
28.11.2019.

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za postrojenje „MESSER TEHNOGAS“ A.D. Beograd, „Fabrika Kraljevo“ u Kraljevu

Na osnovu člana 15., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.
24.04.2019.

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za postrojenje IGM „OPEKA“ d.o.o. Smederevska Palanka

Na osnovu člana 15., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.
10.01.2019.

Rešenje o reviziji integrisane dozvole za operatera ''Messer Tehnogas'' AD

Na osnovu člana 15, a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (''Službeni glasnik RS'', br.
16.11.2018.

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera TITAN CEMENTARA KOSJERIĆ d.o.o.

Na osnovu člana 15., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (''Službeni glasnik RS'', br.
17.07.2018.

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera „ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA“ d.o.o. Šabac

Na osnovu člana 15., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (''Službeni glasnik RS'', br.
06.06.2018.

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za postrojenje „ZORKA-KERAMIKA“ d.o.o. Šabac

Na osnovu člana 15, a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.
20.04.2018.

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera Fabrika soli metala Bor

Na osnovu člana 15., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (''Službeni glasnik RS'', br.
05.04.2018.