Ispiti

15.03. 2022.

TERMIN ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA ČUVARA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA MARTOVSKI ROK 2022. GODINE

Polaganje stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja, u martovskom roku 2022. godine će se održati 30. marta 2022. godine.

Испити
/ 15.03.2022.
03.03. 2022.

INFORMACIJA O ROKU ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA ČUVARA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA ZA NAREDNI ISPITNI ROK U 2022. GODINI

 

Испити
/ 03.03.2022.
02.03. 2022.

STRUČNI ISPIT ZA RIBOČUVARA

Stručni ispit za ribočuvara će se održati

Испити
/ 02.03.2022.
02.03. 2022.

STRUČNI ISPIT ZA RIBARA

Stručni ispit za ribara će se održati 31. marta 2022.

Испити
/ 02.03.2022.
01.11. 2021.

STRUČNI ISPIT ZA RIBOČUVARA

Испити
/ 01.11.2021.
01.11. 2021.

STRUČNI ISPIT ZA RIBARA

Испити
/ 01.11.2021.
13.09. 2021.

STRUČNI ISPIT ZA RIBOČUVARA

Stručni ispit za ribočuvara će se održati 14. oktobra 2021.

Испити
/ 13.09.2021.
13.09. 2021.

STRUČNI ISPIT ZA RIBARA

Stručni ispit za ribara će se održati 14. oktobra 2021.

Испити
/ 13.09.2021.
02.08. 2021.

TERMIN ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA ČUVARA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA AVGUSTOVSKI ROK 2021. GODINE

Polaganje stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja, u avgustovskom roku 2021. godine će se održati 18. avgusta 2021. godine.

Испити
/ 02.08.2021.
16.07. 2021.

Stručni ispit za ribočuvara

Stručni ispit za ribočuvara će se održati 20. avgusta 2021.

Испити
/ 16.07.2021.