Ispiti

19.01. 2023.

INFORMACIJA O ROKU ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA ČUVARA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA ZA FEBRUARSKI ISPITNI ROK U 2023. GODINI

Polaganje stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja u februarskom ispitnom roku biće organizovano u narednom periodu.

Испити
/ 19.01.2023.
07.10. 2022.

Stručni ispit za ribočuvara

Stručni ispit za ribočuvara će se održati 17. novembra 2022. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3,  u sali protokola na prvom spratu, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Испити
/ 07.10.2022.
07.10. 2022.

Stručni ispit za ribara

Stručni ispit za ribara će se održati 17. novembra 2022. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3,  u sali protokola na prvom spratu, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Испити
/ 07.10.2022.
11.08. 2022.

STRUČNI ISPIT ZA RIBOČUVARA

Stručni ispit za ribočuvara će se održati 22. septembra 2022.

Испити
/ 11.08.2022.
11.08. 2022.

STRUČNI ISPIT ZA RIBARA

Stručni ispit za ribara će se održati 22. septembra 2022.

Испити
/ 11.08.2022.
15.06. 2022.

TERMIN ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA ČUVARA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA - JUNSKI ROK 2022. GODINE

Polaganje stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja u junskom roku 2022. godine će se održati 30. juna 2022. godine.

Испити
/ 15.06.2022.
27.05. 2022.

INFORMACIJA O ROKU ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA ČUVARA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA ZA JUNSKI ISPITNI ROK U 2022. GODINI

Polaganje stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja biće organizovano u junskom ispitnom roku i to u drugoj polovini juna 2022. godine.

Испити
/ 27.05.2022.
17.05. 2022.

STRUČNI ISPIT ZA RIBOČUVARA

Stručni ispit za ribočuvara će se održati 23. juna 2022.

Испити
/ 17.05.2022.
17.05. 2022.

STRUČNI ISPIT ZA RIBARA

Stručni ispit za ribara će se održati 23. juna 2022.

Испити
/ 17.05.2022.
15.03. 2022.

TERMIN ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA ČUVARA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA MARTOVSKI ROK 2022. GODINE

Polaganje stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja, u martovskom roku 2022. godine će se održati 30. marta 2022. godine.

Испити
/ 15.03.2022.