ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2022. ГОДИНЕ

У складу са тач. 2. и 3. Решења о образовању Комисије за спровођење поступка за доделу подстицајних средстава на основу Јавног конкурса за други квартал 2022. године, број: 119-01-00092/22-06 од 30. јуна 2022. године, Комисија за спровођење поступка за доделу подстицајних средстава на основу Јавног конкурса за други квартал 2022. године, сачинила је

 

ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2022. ГОДИНЕ

 

I. Извештај о спровођењу Јавног конкурса за доделу подстицајних средстава за други квартал 2022. године

 

Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за други квартал 2022. године, број: 401-00-01221/2022-06, објављен је дана 29. јуна 2022. године, на интернет страници Министарства заштите животне средине.

На Јавни конкурс пријавило се укупно 22 оператера.

Комисија за спровођење поступка за доделу подстицајних средстава на основу Јавног конкурса за други квартал 2022. године (у даљем тексту: Комисија), утврдила је Прелиминарну листу о додели подстицајних средстава по јавном конкурсу за други квартал 2022. године.

Комплетну Прелиминарну листу, објављену дана 05.08.2022 године, можете видети овде.