Отворен јавни конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2021. години

Министарство заштите животне средине дана 17. маја 2021. године објављује Јавни конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине  у 2021. години.

Општи циљ јавног конкурса:  Заштита и унапређење животне средине у оквиру следећих тема и области: 

 1. Заштита природе – еколошка мрежа и заштићена подручја; 
 2. Еколошко предузетништво – циркуларна економија;  
 3. Грађански активизам – примена закона из домена заштите животне средине, управљања отпадом и отпадним водама, стратешке процене и процене утицаја на животну средину, заштите од загађења ваздуха и заштите од буке;
 4. Климатске промене – ублажавање климатских промена (смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште) и/или прилагођавање на измењене климатске услове;
 5. Заштита земљишта и природних добара – унапређење заштите природних добара.


Рок за подношење пријава je: 15 дана од дана објављивања јавног конкурса на интернет страници Министарства, односно закључно са  01. 6. 2021. године.

 • Текст Јавног конкурса можете преузети ОВДЕ
 • Смернице за подносиоце предлога пројеката можете преузети ОВДЕ
 • Образац бр. 1 – Подаци о подносиоцу Пријаве можете преузети ОВДЕ
 • Образац бр. 2 – Подаци о предлогу пројекта можете преузети ОВДЕ 
 • Образац бр. 3 – Пројектни оквир можете преузети ОВДЕ
 • Образац бр. 4 – Буџет пројекта можете преузети ОВДЕ
 • Образац бр. 5 – Биографијe пројектног тима можете преузети ОВДЕ