Коначна листа по јавном конкурсу за доделу подстицајних средстава за други квартал 2022. године.

Предмет конкурса је додела подстицајних средстава за поновну употребу и искоришћавање отпада као секундарне сировине или за добијање енергије и за производњу кеса – трегерица за вишекратну употребу, за други квартал 2022. године.

По расписаном Јавном конкурсу за доделу подстицајних средстава за други квартал 2022. године, а на основу спроведене конкурсне процедуре и коначне Листе пријава за доделу подстицајних средстава за други квартал 2022. године, коју је утврдила Комисија за спровођење поступка за доделу подстицајних средстава на основу Јавног конкурса за други квартал 2022. године, донета је Одлука о додели подстицајних средстава по Јавном конкурсу за други квартал 2022. године.

Одлуку о додели подстицајних средстава по Јавном конкурсу за други квартал 2022. године можете преузети овде.
Ова Одлука је објављена дана 11. августа 2022. године, а иста ће бити објављена и на порталу е-управе.