Konkursi

08.06. 2021.

Preliminarna lista po javnom konkursu za dodelu podsticajnih sredstava Za 2020. Godinu

Конкурси
/ 08.06.2021.
07.06. 2021.

Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2021. godini

Na osnovu člana 4.

Конкурси
/ 07.06.2021.
01.06. 2021.

Materijal za pripremu provere posebnih funkcionalnih kompetencija

Materijal za pripremu kandidata za testiranje posebnih funkcionalnih kompetencija za javni konkurs objavljen 10.3.2021. godine - zakoni i uredbe:

Конкурси
/ 01.06.2021.
26.05. 2021.

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak - prema šiframa podnosioca prijave na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu zaštite životne sredine

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak - prema šiframa podnosioca prijave na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu z

Конкурси
/ 26.05.2021.
17.05. 2021.

Otvoren javni konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2021. godini

Ministarstvo zaštite životne sredine dana 17. maja 2021.

Конкурси
/ 17.05.2021.
07.05. 2021.

Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2021. godini

Na osnovu člana 4.

Конкурси
/ 07.05.2021.
28.04. 2021.

Poništenje dela javnog konkursa

Ministarstvo zaštite životne sredine je pokrenulo postupak popunjavanja izvršilačkog radnog mesta za praćenje ispunjavanja obaveza prema Okvirnoj Konvenciji UN o promeni

Конкурси
/ 28.04.2021.
21.04. 2021.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu zaštite životne sredine

Na osnovu člana 54.

Конкурси
/ 21.04.2021.
19.04. 2021.

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak - konkurs oglašen 17.3.2021. godine

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak - prema šiframa podnosioca prijave na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u ginistarstvu z

Конкурси
/ 19.04.2021.
08.04. 2021.

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak - konkurs oglašen 10.3.2021. godine

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak - prema šiframa podnosioca prijave na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu z

Конкурси
/ 08.04.2021.