Konkursi

27.02. 2024.

Javni poziv organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Radnoj grupi za izradu Nacrta zakona o zaštiti vazduha

Na osnovu člana 12. Zakona o ministarstvima („Sl.

Конкурси
/ 27.02.2024.
26.02. 2024.

PRELIMINARNA LISTA O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA ČETVRTI KVARTAL 2023. GODINE

U skladu sa tačkom 2.

Конкурси
/ 26.02.2024.
08.02. 2024.

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA SANACIJE I ZATVARANjA NESANITARNIH DEPONIJA U 2024. GODINI

Na osnovu člana 4.

Конкурси
/ 08.02.2024.
23.01. 2024.

JAVNI KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA ČETVRTI KVARTAL 2023. GODINE

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 93/12),

Конкурси
/ 23.01.2024.
16.01. 2024.

SPISAK KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE SPROVODI IZBORNI POSTUPAK - PREMA ŠIFRAMA PODNOSIOCA PRIJAVE NA JAVNOM KONKURSU ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

SPISAK KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE SPROVODI IZBORNI POSTUPAK - PREMA ŠIFRAMA PODNOSIOCA PRIJAVE NA JAVNOM KONKURSU ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH

Конкурси
/ 16.01.2024.
12.01. 2024.

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA PREVENCIJE NELEGALNOG ODLAGANjA OTPADA I UKLANjANjE U 2024. GODINI

Na osnovu člana 4.

Конкурси
/ 12.01.2024.
12.01. 2024.

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA SMANjENjA ZAGAĐENjA VAZDUHA U SRBIJI IZ INDIVIDUALNIH IZVORA U 2024. GODINI

Na osnovu člana 4.

Конкурси
/ 12.01.2024.
12.01. 2024.

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA  SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA POŠUMLjAVANjA U CILjU ZAŠTITE I OČUVANjA PREDEONOG DIVERZITETA U 2024. GODINI

Na osnovu člana 4.

Конкурси
/ 12.01.2024.
12.01. 2024.

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA NABAVKE, ZAMENE, REKONSKTRUKCIJE I SANACIJE KOTLARNICA ZA GREJANjE U 2024. GODINI

Na osnovu člana 4.

Конкурси
/ 12.01.2024.
27.12. 2023.

LISTA KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI MERILA ZA IZBOR

Saglasno članu 57. stav 8. Zakona o državnim službenicima ( Službeni glasnik RS“, br.

Конкурси
/ 27.12.2023.